Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 26-05-2014 r. 

OŚ. 6341. 57. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),           

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 22 maja 2014 r., postępowania na wniosek Tomasza Serwatki współwłaściciela G-Net S.C. T.Serwatka, W.Rakoniewski, 44-190 Knurów, ul.Szpitalna 8, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przekroczenia rzeki Cienka (Ptaszkówka) poprzez podwieszenie linii telekomunikacyjnej pomiędzy istniejącymi słupami NN firmy Turon. Przejście zaprojektowano w km rzeki 2+180 poniżej mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr 1714 O) w Dębskiej Kuźni, gm Chrząstowice. Parametry przekroczenia rzeki Cienka (Ptaszkówka):

 - kilometraż skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną – 2+180

- długość całkowita przewieszki między słupami NN – 47,5 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 13,1 m

- rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem wody – 172,5 m npm

- wysokość zawieszenia kabla nad poziomem wody (miarodajnym) w miejscu największego zwisu – ok. 7,5 m. 

- typ kabla światłowodowego – GYTC8Y 144J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o39’26.99” N,
  18o06’07.66” E.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 85 am 4 obręb Dębska Kuźnia, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego (administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu). 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML