Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 30-05-2014 r. 

OŚ. 6341. 58. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz.145 z póż.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 28 maja 2014 r., postępowania na wniosek Mirosława Błoniarz ze Szczecina, pełnomocnika zakładu „Elektrownie Wiatrowe Nysa” Sp. z o.o., 02-670 Warszawa, ul.Puławska 182, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie elektroenergetyczną linią kablową 220 kV wraz ze zdwojoną optotelekomunikacyjną linią światłowodową pod dnem cieków Boguszanka oraz Kanał Winów – Folwark w miejscowości Boguszyce gm. Prószków. 

1. Parametry techniczne projektowanego przekroczenia cieku Boguszanka:

Przekroczenie cieku przewiertem sterowanym

Kilometraż skrzyżowania kabla z korytem cieku - 2+220

Długość całkowita przewiertu - 35.70 m

Długość przewiertu pod dnem cieku - ok. 9,50 m

Średnica przepustu i materiał - rury ochronne HDPE SN8 Arot 3xSRS 160/9.1 + 2xSRS

110/6.3

Rzędna dna - 152.40 m n.p.m.

Rzędna terenu -154.90 m n.p.m.

Rzędna osi przepustu (pod dnem) - 150.00 m n.p.m.

Zagłębienie osi przepustu (pod dnem) - 2.40 m

Współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią elektroenergetyczną - N 50°36′15.59″,
E 17°57′0.61″.

 2. Parametry techniczne projektowanego przekroczenia  cieku Kanał Winów – Folwark:

Przekroczenie cieku przewiertem sterowanym

Kilometraż skrzyżowania kabla z korytem cieku - 7+140

Długość całkowita przewiertu - 35.70 m

Długość przewiertu pod dnem cieku - ok. 8,00 m

Średnica przepustu i materiał - rury ochronne HDPE SN8 Arot 3xSRS 160/9.1 + 2xSRS

110/6.3

Rzędna dna - 152.30 m n.p.m.

Rzędna terenu - 155.00 m n.p.m.

Rzędna osi przepustu (pod dnem) - 150.20 m n.p.m.

Zagłębienie osi przepustu (pod dnem) - 2.10 m

Współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią elektroenergetyczną - N 50°36′12.89″,
E 17°56′54.14″.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działki nr 251/162, 250/144, 173 am 2 obręb Boguszyce, właściciel  Skarb Państwa, trwały
   zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

- działki nr 163, 238/162 am 2 obręb Boguszyce, właściciel Gmina Prószków.   

 

 

 

           

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML