Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 04-06-2014 r. 

OŚ. 6341. 59. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),      

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 3 czerwca 2014 r., postępowania na wniosek właścicieli firmy G-Net s.c. T.Serwatka, W.Rakoniewski, 44-190 Knurów, ul.Szpitalna 8, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie rzeki Mała Panew poprzez podwieszenie linii telekomunikacyjnej pomiędzy istniejącym słupem NN nr 31 firmy Turon, a projektowanym słupem teletechnicznym. Przejście zaprojektowano w km rzeki 27+265 wzdłuż mostu drogowego w ciągu ul.Feniks, od strony górnej wody  (droga powiatowa nr 1740 O). Projektowany słup teletechniczny zlokalizowano na nasypie drogowym (najazdu na most) zlokalizowanym na naturalnie wysokim brzegu rzeki, w którym wpisany jest cofkowy, prawostronny wał przeciwpowodziowy, w miejscowości Antoniów, gmina Ozimek.

Parametry przekroczenia rzeki Mała Panew:

 - kilometraż skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną – 27+265

- długość całkowita przewieszki między słupami – 68,48 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 29,33 m

- rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem wody – 186,05 m npm

- wysokość zawieszenia kabla nad poziomem wody (miarodajnym) w miejscu największego zwisu – ok. 10,00  m. 

- typ kabla światłowodowego – ADSSLTC12J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o42’1,1” N,
  18o11’17.9” E

- współrzędne geograficzne projektowanego słupa teletechnicznego o wysokości 9,8 m (8,0 m
  nad pow. terenu) - 50o42’0.78” N,   18o11’20.13” E.

 


Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 660/37 am 2 obręb Antoniów (koryto rzeki), właściciel Skarb Państwa, zarządca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

-  działka nr 805/71 am 2 obręb Antoniów (koryto rzeki), właściciel Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu

- działka nr 662/82 am 2 obręb Antoniów (projektowany słup -droga powiatowa), właściciel Gmina Ozimek.

 

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML