Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 21-05-2014 r. 

OŚ. 6341. 56. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 19 maja 2014 r., postępowania na wniosek Marka Klyka, zam. 46-040 Ozimek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w ANTONIOWIE na odcinku od km 0+135 do km 0+157 poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem i wejściem pieszym na działki nr 1098/39 i 1097/39 am1, o parametrach:

- średnica przepustu  DN300

- długość przepustu  L = 22,0m

- spadek przepustu i  = 0,45%

- lokalizacja wlotu rów przydrożny lewostronny km 0+135

- rzędna dna przepustu na wlocie 178,35 m n.p.m.

- lokalizacja wylotu rów przydrożny lewostronny km 0+157

- rzędna dna przepustu na wylocie 178,25 m n.p.m.

- rzędna terenu (zjazdu) 179,20 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne wlotu: 50° 41' 18.06” N, 18° 12' 15.38” E

- współrzędne geograficzne wylotu: 50° 41' 18.52” N,  18° 12' 16.24” E.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 960/53 am 1 obręb Antoniów, właściciel  - Gmina Ozimek

- działki nr 1098/39, 1097/39 am 1 obręb Antoniów, właściciel  - wnioskodawca.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

           

 

 

Wersja XML