Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 14-05-2014 r.

OŚ. 6341. 55. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 13 maja 2014 r., postępowania na wniosek Andrzeja Owczarka właściciela CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek, 43-178 Ornontowice, ul. Kolejowa 175, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie cieku Stobrawa poprzez podwieszenie linii telekomunikacyjnej pomiędzy projektowanymi słupami teletechnicznymi. Przejście zaprojektowano w km 12+435 rzeki Stobrawy wzdłuż mostu w ciągu drogi  powiatowej nr 1348 O w m. KARŁOWICE.

Parametry przekroczenia rzeki Stobrawy:

 - kilometraż skrzyżowania rzeki z kablem światłowodowym  – 12+435

- długość całkowita przewieszki między słupami – 63,0 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 8,0 m

- wysokość zawieszenia kabla nad poziomem wody w miejscu największego zwisu–ok.8,0 m.

- rzędna kabla w miejscu największego zwisu  nad poziomem wody – 150,30 m.

- typ kabla światłowodowego – GYTCY 48J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o52’43.12” N,
  17o43’17.65” E

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 71/3, 526, 527 am 3 obręb Karłowice, właściciel  Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego (administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu).
 

 

 

           

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML