Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 14-05-2014 r.

 

OŚ. 6341. 52. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 17 kwietnia 2014 r., postępowania na wniosek właścicieli G-Net S.C. T.SerwatkA, W.Rakoniewski, 44-190 Knurów, ul.Szpitalna 8, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przekroczenia rzeki Mała Panew poprzez podwieszenie linii telekomunikacyjnej pomiędzy istniejącymi słupami NN firmy Turon. Przejście zaprojektowano w km rzeki 31+172 powyżej mostu drogowego w ciągu ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 1712O) w Ozimku, w ramach zadania „Budowa szerokopasmowej sieci internetowej w gminie Ozimek”.

Parametry przekroczenia rzeki Mała Panew:

 - kilometraż skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną – 31+172

- długość całkowita przewieszki między słupami NN – 70,0 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 25,0 m

- wysokość zawieszenia kabla nad poziomem wody w miejscu największego zwisu – ok. 9 m. 

- typ kabla światłowodowego – ADSS LTC

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o40’29.89” N,
  18o12’22.94” E

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 389 am 7, 289 am 5  obręb Ozimek, właściciel  Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML