Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW

 

Opole 2014-04-23
OŚ.6341.28.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
I.          że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo L.dz./848/2014 z dnia 06.03.2014 r. pana Jakuba Roszuka Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Libawy i Pruskowskiego Potoku dla „Ośrodka hodowli ryb POLIWODA w Biestrzynniku gm. Ozimek powiat opolski” w poniższym zakresie:
1.         Piętrzenie wód:
 
a.              Rzeki Libawy w km 5+512 do rzędnej 188,50m.npm. za pomocą
istniejącego jazu betonowego z zamknięciami zasuwy płaskie drewniane
o świetle B=2x2,20m przez okres całego roku.
b.             W stawach zasilanych wodami Pruskowskiego Potoku za pomocą
mnichów zrzutowych w okresie całego roku do rzędnych:
-            staw nr 28 (bud. nr 16) – 189,70m.npm.
-            staw nr 29 (bud. nr 17) – 189,90m.npm.
-            staw nr 30 (bud. nr 7) – 190,20m.npm.
-            staw nr 31 (bud. nr 5) – 190,30m.npm.
-            staw nr 32 (bud. nr 20 20a) – 190,30m.npm.
-            staw nr 33 (bud. nr 18) – 190,10m.npm.
-            staw nr 34 (bud. nr 19a) – 190,20m.npm.
c.              W rynnach i basenach hodowlanych zasilanych wodami z rzeki Libawy na
oknach wlotowych i wylotowych rynien i basenów przez okres całego
roku do rzędnych:
-          w kanale doprowadzającym – 188,45m.npm.
-          w rynnach i basenach hodowlanych – 188,20m.npm.
-          w stawie osadnikowym – 187,10m.npm.
-          w stawach natleniających (bud. nr 33) – 187,00m.npm.
 
2.         Pobór wód
 
a.              Z Pruskowskiego Potoku w km 0+610 w okresie całego roku za pomocą ujęcia brzegowego w formie rurociągu (przepustu) betonowego f 0,40 m
i długości L=4,0m (bud. nr 1) i doprowadzenie jej na doprowadzalnik „A” (rów otwarty, częściowo zarurowany o łącznej długości L=1066m), a następnie na stawy oznaczone numerami od 28 do 34 (budowle nr1; 8; 10; 11; 3; 20; 20a) oraz podchowalnie w następujących ilościach i terminach:
-            q = 17 dm3/s; Qmax.h = 63 m3/h; Qśr.d= 1 469 m3/d
w okresie od 01.01. do 28.02. każdego roku.
-            q = 43 dm3/s; Qmax.h= 155 m3/h; Qśr.d= 3 715 m3/d
w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku.
-            q = 100 dm3/s; Qmax.h= 360 m3/h; Qśr.d= 8 640 m3/d
w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku.
-            q = 19 dm3/s; Qmax.h= 69 m3/h; Qśr.d= 1 642 m3/d
w okresie od 01.05 do 31.05. każdego roku.
-            q = 37 dm3/s; Qmax.h= 133 m3/h; Qśr.d= 3 154 m3/d
w okresie od 01.06. do 31.07. każdego roku.
-            q = 74 dm3/s; Qmax.h= 267 m3/h; Qśr.d= 6 394 m3/d
w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku.
-            q = 92 dm3/s; Qmax.h= 332 m3/h; Qśr.d= 7 949 m3/d
w okresie od 01.09. do 30.09 każdego roku.
-            q = 55 dm3/s; Qmax.h= 198 m3/h; Qśr.d= 4 752 m3/d
w okresie od 01.10. do 31.10. każdego roku.
-            q = 61 dm3/s; Qmax.h= 220 m3/h; Qśr.d= 5 270 m3/d
w okresie od 01.11. do 30.11. każdego roku.
-            q = 34 dm3/s; Qmax.h= 123 m3/h; Qśr.d= 2 938 m3/d
w okresie od 01.12. do 31.12. każdego roku.
 
b.             Z rzeki Libawy w km 5+515 za pomocą mnicha ujęciowego i doprowadzenie jej za pomocą rurociągu f 600 mm na rynny i baseny w następujących ilościach i terminach:
-            q = 54 dm3/s; Qmax.h= 19 5m3/h; Qśr.d= 4 666 m3/d
w okresie od 01.01. do 28.02. każdego roku.
-            q = 131 dm3/s; Qmax.h= 472 m3/h; Qśr.d= 11 318 m3/d
w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku.
-            q = 284 dm3/s; Qmax.h= 10 224 m3/h; Qśr.d= 24 538 m3/d
w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku.
-            q = 12 dm3/s; Qmaxh= 44 m3/h; Qśr.d= 1 037 m3/d
w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku
-            q = 76 dm3/s; Qmax.h= 274 m3/h; Qśr.d= 6 566 m3/d
-            w okresie od 01.06. do 30.06. każdego roku
-            q = 121 dm3/s; Qmax.h= 436 m3/h; Qśr.d= 1 045 m3/d
w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku
 
-            q = 109 dm3/s; Qmax.h= 393 m3/h; Qśr.d= 9 418 m3/d
w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku.
-            q = 198 dm3/s; Qmax.h= 713 m3/h; Qśr.d= 17 107 m3/d
w okresie od 01.09. do 30.09. każdego roku.
-            q = 158 dm3/s; Qmax.h= 569 m3/h; Qśr.d= 13 651 m3/d
w okresie od 01.10 do 31.10. każdego roku.
-            q = 204 dm3/s; Qmax.h= 735 m3/h; Qśr.d= 17 626 m3/d
w okresie od 01.11. do 30.11. każdego roku.
-            q = 179 dm3/s; Qmax.h= 645 m3/h; Qśr.d= 15 466 m3/d
w okresie od 01.12. do 31.12. każdego roku
 
c.              Ze źródlisk za pomocą drenażu dla potrzeb inkubacji ikry i podchowu wylęgu w ilościach i okresach:
-            q = 2 dm3/s; Qmax.h= 8m3/h; Qśr.d= 173 m3/d
w okresie od 01.11. do 31.01; od 01.06. do 30.06 i od 01.08. do 31.08 każdego roku.
-            q = 5 dm3/s; Qmax.h= 18 m3/h; Qśr.d= 432 m3/d
w okresie od 01.02. do 30.04. każdego roku.
-            q = 3 dm3/s; Qmax.h= 11 m3/h; Qśr.d= 259 m3/d
w okresie od 01.07. do 31.07 i od 01.09. do 30.09 każdego roku.
 
Pobór wód w ciągu roku wyniesie:
      Z rzeki Pruskowski Potok:                V = 1 537 500 m3
      Z rzeki Libawy:                                             V = 3 860 400 m3
      Ze źródlisk:                                                   V = 70 200 m3
      Ogółem:                                                                  V = 5 468 100 m3
 
3.         Odprowadzanie (zrzut) wód poprodukcyjnych (ścieków).
a.              Ze stawów Nr 28 do Nr 34 poprzez studnię rozdziału wody Nr 16a do stawu
Nr 22 (F=3,38ha; V=43940m3) i dalej do rzeki Libawy w km 5+484:
-            ze stawu Nr 28 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 14 m – bud. Nr 16),
-            ze stawu Nr 29 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 7 m – bud. Nr 12) do rurociągu „Rz-1” f 0,35m,
-            ze stawu Nr 30 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 12 m – bud. Nr 7) do rurociągu „Rz-1” f 0,35m,
-            ze stawu Nr 31 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
– bud. Nr 7) do rurociągu „Rz-1” f 0,35m (początek),
-            ze stawu Nr 32 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 7 m – bud. Nr 20) do stawu nr 33
-            ze stawu Nr 33 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 3 m – bud. Nr 18) do rurociągu „Rz-2” f 0,35m
-            ze stawu Nr 34 poprzez mnich piętrząco – zrzutowy (o średnicy f 0,35 m
i długości leżaka L = 3 m – bud. Nr 19a) do rurociągu „Rz-2” f 0,35m,
w poniższych ilościach i terminach
-            q = 17 dm3/s; Qmax.h= 63 m3/h; Qśr.d= 1 469 m3/d
w okresie od 01.01. do 28.02. każdego roku,
-            q = 43 dm3/s; Qmax.h= 155 m3/h; Qśr.d= 3 715 m3/d
w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku,
-            q = 100 dm3/s; Qmax.h= 360 m3/h; Qśr.d= 8 640 m3/d
w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku,
-            q = 19 dm3/s; Qmax.h= 69 m3/h; Qśr.d= 1 642 m3/d
w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku,
-            q = 37 dm3/s; Qmax.h= 133 m3/h; Qśr.d= 3 197 m3/d
w okresie od 01.06. do 31.07. każdego roku,
-            q = 55 dm3/s; Qmax.h= 198 m3/h; Qśr.d= 475 m3/d
w okresie od 01.10 do 15.10. każdego roku,
-            q = 190 dm3/s; Qmax.h= 684 m3/h; Qśr.d= 1 642 m3/d
w okresie od 01.12. do 31.12. każdego roku.
b.             Z rynien i basenów rurociągiem betonowym f 0,80 m i z wylęgarni rurociągiem PVC f 1,50 m poprzez stawy odstojnikowo – natleniające
i dalej poprzez mnich pietrząco – zrzutowy o średnicy f 0,60 m, i długości leżaka L = 6 m do rowu zrzutowego, a dalej do rz. Libawy w km 5+420
w poniższych ilościach i terminach:
-            q = 56 dm3/s; Qmax.h= 202 m3/h; Qśr.d= 4 838 m3/d
w okresie od 01.01. do 28.02. każdego roku,
-            q = 136 dm3/s; Qmax.h= 490 m3/h; Qśr.d= 11 750 m3/d
w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku,
-            q = 289 dm3/s; Qmax.h= 1 040 m3/h; Qśr.d= 24 970 m3/d
w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku,
-            q = 12 dm3/s; Qmax.h= 44 m3/h; Qśr.d= 1 037 m3/d
w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku,
-            q = 78 dm3/s; Qmax.h= 281 m3/h; Qśr.d= 6 739 m3/d
w okresie od 01.06. do 30.06. każdego roku,
-            q = 124 dm3/s; Qmax.h= 447 m3/h; Qśr.d= 10 714 m3/d
w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku,
-            q = 111 dm3/s; Qmax.h= 400 m3/h; Qśr.d= 9 590 m3/d
w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku,
-            q = 201 dm3/s; Qmax.h= 724 m3/h; Qśr.d= 17 366 m3/d
w okresie od 01.09. do 30.09. każdego roku,
-            q = 158 dm3/s; Qmax.h= 569 dm3/h; Qśr.d= 13 651 m3/d
w okresie od 01.10. do 31.10. każdego roku,
-            q = 206 dm3/s; Qmax.h= 742 m3/h; Qśr.d= 17 798 m3/d
w okresie od 01.11. do 30.11. każdego roku.
-            q = 185 dm3/s; Qmax.h= 666 m3/h; Qśr.d= 15 984 m3/d
w okresie od 01.12. do 31.12 każdego roku.
 Zrzut wód ze stawów w ciągu roku wyniesie:
do rzeki Libawy w km 5+484:                V = 989 400 m3/r
do rzeki Libawy w km 5+420:                V = 4 436 100 m3/r
Ogółem:                                                                        V = 5 425 500 m3/r
 
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) urządzeń wodnych:
 
 
 1. N 500 44` 42,46``       E 180 14` 08,46``
jaz piętrzący rz. Libawa,
 1. N 500 44` 42,73``       E 180 14` 07,24``
wylot ruroc. f600 zasilającego Ośrodek do kanału doprowadzającego
wodę na rynny i baseny.
 1. N 500 44` 44,15``       E 180 14` 06,81``
koniec kanału doprowadzającego wodę.
 1. N 500 44` 44,03``       E 180 14` 05,47``
koniec kanału odprow. wodę z rynien i basenów
 1. N 500 44` 42,50``       E 180 14` 05,81``
początek kanału odprow. wodę.
 1. N 500 44` 44,24``       E 180 14` 07,53``
 narożnik stawu Nr 1 odstojnikowego.
 1. N 500 44` 44,91``       E 180 14` 07,85``
narożnik stawu Nr 1 odstojnikowego.
 1. N 500 44` 45,13``       E 180 14` 06,31``
narożnik stawu Nr 2 odstojnikowego
 1. N 500 44` 44,22``       E 180 14` 04,90``
narożnik stawu Nr 3 natleniającego.
 1. N 500 44`43,89``        E 180 14` 05,00``
mnich zrzutowy wody ze stawów odstojnikowych.
 1. N 500 44`41,97``        E 180 14` 05,28``
wylot rowu zrzutowego do rz. Libawy.
 1. N 500 44` 42,17``       E 180 14` 06,98``
wylot ruroc. zrzutowego wody ze stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 45,11``       E 180 14` 07,95``
narożnik wylęgarni.
 1. N 500 44` 45,19``       E 180 14` 07,27``
narożnik wylęgarni.
 1. N 500 44` 45,45``       E 180 14` 07,20``
narożnik wylęgarni.
 1. N 500 44` 45,31``       E 180 14` 08,01``
narożnik wylęgarni.
 1. N 500 44` 44,75``       E 180 14` 07,86``
wylot ruroc. Rz-1 do stawu odstojnikowego Nr 1.
 1. N 500 44` 44,10``       E 180 14` 07,54``
  narożnik podchowalni.
 2. N 500 44` 44,06``       E 180 14` 07,87``
narożnik podchowalni
 1. N 500 44` 44,62``       E 180 14` 08,14``
narożnik podchowalni.
 1. N 500 44` 44,66``       E 180 14` 07,80``
narożnik podchowalni.
 1. N 500 44` 46,27``       E 180 14` 16,46``
wylot ruroc. zrzut. Rz-2 do stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 46,47``       E 180 14` 16,36``
wylot mnicha zrzut. ze stawu Nr 28 do stawu Nr 22
 1. N 500 44` 47,30``       E 180 14` 16,16``
studnia Nr 11 – wlot na staw Nr 28.
 1. N 500 44` 46,51``       E 180 14` 17,21``
studnia rozdziału wody Nr 16a na staw Nr 22 i ruroc. Rz-3
 1. N 500 44` 47,59``       E 180 14` 16,97``
narożnik stawu Nr 28.
 1. N 500 44` 47,59``       E 180 14` 17,61``
narożnik stawu Nr 28.
 1. N 500 44` 47,81``       E 180 14`17,66``
narożnik stawu Nr 29.
 1. N 500 44` 47,85``       E 180 14` 16,99``
narożnik stawu Nr 29.
 1. N 500 44` 48,56``       E 180 14` 17,08``
narożnik stawu Nr 29.
 1. N 500 44` 48,59``       E 180 14` 17,67``
narożnik stawu Nr 29.
 1. N 500 44` 48,84``       E 180 14` 17,16``
narożnik stawu Nr 30.
 1. N 500 44` 49,22``       E 180 14` 17,07``
narożnik stawu Nr 30.
 1. N 500 44` 49,41``       E 180 14` 17,99``
narożnik stawu Nr 30.
 1. N 500 44` 48,91``       E 180 14` 17,88``
narożnik stawu Nr 30.
 1. N 500 44` 49,08``       E 180 14` 17,08``
wlot ruroc. doprowadz. na staw Nr 30.
 1. N 500 44` 48,97``       E 180 14` 17,91``
wlot ruroc. zrzut. ze stawu Nr 30.
 1. N 500 44` 49,19``       E 180 14` 18,51``
narożnik stawu Nr 31.
 1. N 500 44` 49,48``       E 180 14` 18,28``
narożnik stawu Nr 31.
 1. N 500 44` 49,87``       E 180 14` 19,43``
narożnik stawu Nr 31.
 1. N 500 44` 49,60``       E 180 14` 19,70``
narożnik stawu Nr 31.
 1. N 500 44` 49,28``       E 180 14` 18,43``
wlot rur. zrzut. ze stawu Nr 31.
 1. N 500 44` 48,66``       E 180 14` 18,72``
narożnik stawu Nr 32.
 1. N 500 44` 49,33``       E 180 14` 19,99``
narożnik stawu Nr 32.
 1. N 500 44` 48,77``       E 180 14` 20,74``
narożnik stawu Nr 32
 1. N 500 44` 48,30``       E 180 14` 18,78``
narożnik stawu Nr 32.
 1. N 500 44` 49,31``       E 180 14` 19,97``
wlot rur. doprow. wodę na staw Nr 32
 1. N 500 44` 48,31``       E 180 04` 18,89``
wlot rur. dopr. wodę na staw Nr 33 i zrzut ze stawu Nr 32.
 1. N 500 44` 48,66``       E 180 14` 19,94``
wlot rur. dopr. wodę na staw Nr 33 i zrzut ze stawu Nr 32.
 1. N 500 44` 48,61``       E 180 14` 20,82``
narożnik stawu Nr 34.
 1. N 500 44` 47,86``       E 180 14` 20,69``
narożnik stawu Nr 34.
 1. N 500 44` 47,67``       E 180 14` 20,06``
narożnik stawu Nr 34.
 1. N 500 44` 48,30``       E 180 14` 19,74``
narożnik stawu Nr 34.
 1. N 500 44` 47,80``       E 180 14` 20,49``
wlot mnicha zrzut. ze stawu Nr 34.
 1. N 500 44` 48,24``       E 180 14` 19,42``
narożnik stawu Nr 33.
 1. N 500 44` 47,58``       E 180 14` 19,85``
narożnik stawu Nr 33.
 1. N 500 44` 47,30``       E 180 14` 18,76``
narożnik stawu Nr 33.
 1. N 500 44` 47,97``       E 180 14` 18,62``
narożnik stawu Nr 33.
 1. N 500 44` 47,42``       E 180 14` 19,34``
wlot mnich zrzutowy ze stawu Nr 33.
 1. N 500 44` 49,95``       E 180 14` 20,15``
mnich dopr. wodę na staw Nr 31 dopr.”A”.
 1. N 500 44` 40,54``       E 180 14`13,29``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 43,41``       E 180 14` 08,51``
mnich zrzutowy ze stawu Nr 22
 1. N 500 44` 47,94``       E 180 14` 10,56``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 49,16``       E 180 14`13,26``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 48,88``       E 180 14` 15,49``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 46,48``       E 180 14` 16,27``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 41,94``       E 180 14` 18,09``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 44` 40,85``       E 180 14` 17,34``
narożnik stawu Nr 22.
 1. N 500 45` 07,32``       E 180 14` 58,75``
jaz piętrzący na Potoku Pruskowskim
 
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest kompleks stawów POLIWODA
 
-     działki nr 20/3, 343/75, 273/62, 274/61, 275/87 a.m. 3 obręb Biestrzynnik, stanowiące własność Okręgu PZW w Opolu.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML