Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW

 

Opole 2014-04-09
OŚ.6341.45.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 03.04.2014 r. pana Tomasza Serwatki i Wojciecha Rakoniewskiego właścicieli firmy G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Szpitalna 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod dnem cieku Rosa w km 4+004, rurociągiem kablowym w postaci 2 rur RHDPE f 40/3,7 mm, ułożonych w rurze ochronnej RHDPE f 110/6,37 mm, długości około 15 m (w tym pod dnem cieku Rosa tj. na działce nr 221/3 a.m. 5 obręb Antoniów ok. 5 m), na głębokości 1,20 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 180,00 m npm (rzędna dna cieku 181,20 m npm)
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 41’50.88”        E: 18° 14’ 28.74”

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne (przejście):
 
-     działka nr 221/3 a.m. 5 obręb Antoniów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML