Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW

 

Opole, 2014-04-11
OŚ.6341.23.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
I.          z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.Z.W. 6223-7/03 z dnia 27.03.2003 r. udzielającej panu Januszowi Kozikowi zam. 49-100 Niemodlin ul. Klonowa 3 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, kopanych, ogroblowanego zlokalizowanego na działkach
nr 57, 58, 56/2, 59/1, 59/2, 60 a.m. 1 obręb Lipno gm. Niemodlin, o powierzchni 0,80 ha oraz szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i poborze wód z rowu R-M oraz ich zrzucie po wykorzystaniu do Kanału Wydrowickiego, której termin obowiązywania upłynął w dniu 31.03.2013 r.
 
II.       na wniosek pana Janusza Kozika zam. 49-100 Niemodlin ul. Klonowa 3, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
W przypadku prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku polegającej na spuszczaniu wody ze stawu w listopadzie i ponownym jego napełnieniu w marcu:
 
1)   Piętrzenie wód:
a.         rowu R-M za pomocą zastawki betonowej w km 0+210 do rzędnej
165,60 m npm w okresie od 1 marca do 30 października każdego roku,
b.         na stawie nr 1 za pomocą mnicha spustowego nr 1 do rzędnej 165,60 m npm
w okresie od 1 marca do 30 października każdego roku,
 
2)   Pobór wód z rowu R-M w km 0+210 za pomocą mnicha wpustowego nr 2

a) w okresie od 1 do 15 marca każdego roku na zalanie stawów w ilości:
Qśrd = 731,8 m3/d
Qmaxh = 30,5 m3/h
b)  w okresie od 15 do 31 marca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 230,7 m3/d
Qmaxh = 9,6 m3/h
c) w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 243,6 m3/d
Qmaxh = 10,2 m3/h
d)  w okresie od 1 do 31 maja każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 248,0 m3/d
Qmaxh = 10,3 m3/h
e)  w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 257,5 m3/d
Qmaxh = 10,7 m3/h
f)  w okresie od 1 do 31 lipca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 257,5 m3/d
Qmaxh = 10,7 m3/h
g)  w okresie od 1 do 31 sierpnia każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 255,7 m3/d
Qmaxh = 10,7 m3/h
h)  w okresie od 1 do 30 września każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 247,1 m3/d
Qmaxh = 10,3 m3/h
i) w okresie od 1 do 31 października każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 239,6 m3/d
Qmaxh = 10,0 m3/h
Łączny pobór wody dla potrzeb stawów:  
Qmaxrok = 68130,7 m3/rok
 
 
3)   Zrzut wód ze stawu nr 1 do Kanału Wydrowickiego za pomocą mnicha spustowego nr 1 w km 2+678 w okresie od 1 do 4 listopada każdego roku w ilości :
Q = 6800 m3/okres
Qśrd = 6800 m3 : 4 dni = 1700 m3/d
Qmaxh = 1700 m3/d : 24 h = 70,8 m3/h  
Łączny zrzut w ciągu roku:
Qmaxrok = 6800 m3/rok
 
W przypadku prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku polegającej na całorocznym piętrzeniu wód w stawie (bez jego opróżniania):
 
1)   Piętrzenie wód
a.         rowu R-M za pomocą zastawki betonowej w km 0+210 do rzędnej
165,60 m npm
w okresie całego roku,
b.         piętrzenie wód na stawie nr 1 za pomocą mnicha spustowego nr 1 do rzędnej   165,60 m npm w okresie całego roku,
 
2)   Pobór wód rowu R-M w km 0+210: za pomocą mnicha wpustowego nr 2
a)  w okresie od 1 do 31 marca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 230,69 m3/d
Qmaxh = 9,61 m3/h
b) w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 243,65 m3/d
Qmaxh = 10,15 m3/h
c)  w okresie od 1 do 31 maja każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 247,97 m3/d
Qmaxh = 10,33 m3/h
d)  w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 257,47 m3/d
Qmaxh = 10,73 m3/h
e)  w okresie od 1 do 31 lipca każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 257,47 m3/d
Qmaxh = 10,73 m3/h
f)  w okresie od 1 do 31 sierpnia każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 255,74 m3/d
Qmaxh = 10,66 m3/h
g)  w okresie od 1 do 30 września każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 247,10 m3/d
Qmaxh = 10,30 m3/h
h) w okresie od 1 do 31 października każdego roku na podtrzymanie zalewu :
Qśrd = 239,33 m3/d
Qmaxh = 9,97 m3/h
i) w okresie od 1 listopada do 28 (29) lutego każdego roku na potrzeby tlenowe ryby (wymiana wody w stawach)
Qśrd = 1360 m3/d
Qmaxh = 56,7 m3/h
 
Roczny pobór wody wyniesie:
Qmaxrok = 225173,9  m3/rok
 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
 
Zastawka na rowie R-M
N: 50o 36’ 43,9”          E: 17o 37’ 46,4”
Mnich piętrzący nr 1
N: 50o 36’ 47,8”          E: 17o 37’ 41,2”
 
Mnich piętrzący nr 2
N: 50o 36’ 44,4”          E: 17o 37’ 45,8”
 
 
 
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest staw:
 
-          56/2, 57, 58, 59/1 a.m. 1 obręb Lipno gm. Niemodlin wł. Łucja i Janusz Kozik,
-          60 a.m. 1 obręb Lipno gm. Niemodlin wł. Leszek Błaszczyk,
-          59/2 a.m. 1 obręb Lipno gm. Niemodlin wł. Gmina Niemodlin
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                   Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML