Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW

 

Opole 2014-03-31
OŚ.6341.40.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 13.03.2014 r. – pani Małgorzaty Sobańtki zam. 46-045 Turawa ul. Kościuszki 18, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w kształcie lit. „T”, o konstrukcji drewnianej na zbiorniku wodnym - stawie Tongloch, zlokalizowanym na działce nr 27/4 a.m. 11 obręb Turawa gm. Turawa, stanowiącej własność gm. Turawa, o poniższych parametrach:
 
Część prostopadła do brzegu zbiornika:
-     długość pomostu                                                         3,00 m,
-     szerokość pomostu                                                     1,50 m,
-     rzędna podestu pomostu         164,32 m npm (tj. ok. 0,5 m nad poziomem lustra wody)
 
Część równoległa do brzegu zbiornika:
-     długość pomostu                                                         4,00 m,
-     szerokość pomostu                                                     2,00 m.
-     rzędna podestu pomostu         164,32 m npm (tj. ok. 0,5 m nad poziomem lustra wody)
 
wraz z podestem i schodami łączącymi go z działką nr 27/1 a.m. 11 obręb Turawa będącej własnością wnioskodawcy.
 
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML