Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 18-03-2014 r. 

OŚ. 6341. 30. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 13 lutego 2014 r., postępowania na wniosek Gerarda Mainka PRO-EL s.c. Biuro Usług Projektowych, 45-064 Opole, ul.Kołłątaja 3/4, z upoważnienia TAURON Dystrybucja S.A. (pismo znak PR/25/14 z dnia 12-03-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – na dwukrotne przejście linią elektroenergetyczną napowietrzną 15 kV nad rzeką Strugą w m. Przywory, gm. Tarnów Opolski, tj.:

1. w km 2+610 rzeka Strugi

   - rzędna skarpy prawobrzeżnej-159,8 m npm–wysokość przewodów nad skarpą ?h = 8,8 m

   - rzędna skarpy lewobrzeżnej-159,95 m npm – wysokość przewodów nad skarpą ?h = 9,2 m

   - słup nr 222/00/16:  poziom gruntu 160,10 m npm; poziom zawieszenia przewodów 172,40 m  npm

   - słup nr 222/00/17: poziom gruntu 159,90 mnpm; poziom zawieszenia przewodów 171,40 m npm

2. w km 3+360 rzeka Strugi

   - rzędna skarpy prawobrzeżnej-161,1 m npm–wysokość przewodów nad skarpą ?h =11,0 m

   - rzędna skarpy lewobrzeżnej-161,2 m npm – wysokość przewodów nad skarpą ?h = 10,3 m

   - słup nr 222/00/20: poziom gruntu 161,20 m npm; poziom zawieszenia przewodów 174,30  m npm

   - słup nr 222/00/21: poziom gruntu 161,20 m npm; poziom zawieszenia przewodów 174,30 m npm

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

1/ przejście w km 2+610 - działki nr 1445/67,  1447/65 am 1 obręb Przywory

2/ przejście w km 3+360 - działki nr 91, 1356/92, 1358/99    am 1 obręb Przywory.

    

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML