Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW

 

Opole 2014-02-12
OŚ.6341.2.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 16.12.2013 r. (data wpływu 03.01.2014 r.) pana Tomasza Serwatki właściciela firmy G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Szpitalna 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) 2 przejść napowietrzną linią telekomunikacyjną w rejonie ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr 1714) w m. Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice nad rzeką Jemielnicą:
 
  1. Przejście nr 1
 
w km 17+876, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 144J, pomiędzy słupami NN o nr 403 i nr 444 o poniższych parametrach:
-        całkowita długość przewieszki 32,9 m (w tym nad ciekiem 9,6 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu
(lewy brzeg) 177,30 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (lewy brzeg) 6,2 m,
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody
177,40 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 8,7 m
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 39’ 14,86”       E: 18° 06’ 05,34"
 
Słup NN nr 403 zlokalizowany jest na działce nr 416/128 a.m. 3 obr. Dębska Kuźnia
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 39’ 15,06”       E: 18° 06’ 05,39",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 168,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 177,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,7 m.
 
Słup NN nr 444 zlokalizowany jest na działce nr 794/134 a.m. 3 obr. Dębska Kuźnia
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 39’ 14,07”       E: 18° 06’ 05,19",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 168,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 177,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,7 m.
 
  1. Przejście nr 2
 
w km 17+850, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 12J pomiędzy słupami NN o nr 425 i nr 404 o poniższych parametrach:
-        całkowita długość przewieszki 32,0 m (w tym nad ciekiem 17,3 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody
176,90 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 8,4 m
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 39’ 15,12”       E: 18° 06’ 04,10"
 
Słup NN nr 425 zlokalizowany jest na działce nr 511/170 a.m. 3 obr. Dębska Kuźnia
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 39’ 15,07”       E: 18° 06’ 03,23",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 167,80 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 177,40 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,2 m.
 
Słup NN nr 404 zlokalizowany jest na działce nr 127 a.m. 3 obr. Dębska Kuźnia
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 39’ 15,23”       E: 18° 06’ 04,83",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 167,90 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 177,50 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,1 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejścia):
 
-     działka nr 858/175 a.m. 3 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu).
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML