Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW

 

Opole 2014-02-10
OŚ.6341.5.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo L.dz. MC382/2014 z dnia 28.01.2014 r. pana Jakuba Roszuka Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód cieku Bródek w km 9+900, dla potrzeb stawu rybnego zlokalizowanego w m. Komprachcice na działkach nr 6, 19, 28, 55 a.m. 1 obręb Komprachcice, polegające na ich:
 
1.      piętrzeniu w km 9+900, za pomocą istniejącego mnicha w grobli czołowej stawu (staw przepływowy) do rzędnej 164,30 m npm w okresie całego roku,
 
2.      poborze w ilości całkowitego przepływu (staw przepływowy) w tym na pokrycie strat na przesiąki i parowanie:
 
a.         w przypadku poboru wód również do napełnienia stawu (w okresie
od 01.03. do 10.03. danego roku):
 
-          w okresie od 1 do 10 marca (do napełnienia stawu) w ilości
Qśrd   = 890,78 m3/d
Qmaxh =  37,12  m3/h
Qokres = 8907,84 m3/okres
 
-            w okresie od 11 do 31 marca w ilości
Qśrd   = 26,78 m3/d
Qmaxh = 1,12 m3/h
Qokres = 562,46 m3/okres
 
-            w okresie od 1 do 30 kwietnia w ilości
Qśrd   = 42,34 m3/d
Qmaxh = 1,76  m3/h
Qokres = 1270,08 m3/okres
 
-            w okresie od 1 do 31maja w ilości
Qśrd   = 47,52 m3/d
Qmaxh = 1,98  m3/h
Qokres = 1473,12 m3/okres
 
-            w okresie od 1 czerwca do 31 lipca w ilości
Qśrd   = 59,62 m3/d
Qmaxh = 2,48  m3/h
Qokres = 3636,58 m3/okres
 
-            w okresie od 1 do 31 sierpnia w ilości
Qśrd   = 57,02 m3/d
Qmaxh = 2,38 m3/h
Qokres = 1767,74 m3/okres
 
-            w okresie od 1 do 30 września w ilości
Qśrd   = 46,66 m3/d
Qmaxh = 1,94 m3/h
Qokres = 1399,68  m3/okres
 
-            w okresie od 1 do 31 października w ilości
Qśrd   = 32,83 m3/d
Qmaxh = 1,37 m3/h
Qokres = 1017,79 m3/okres
 
-            w okresie od 1 listopada do 31 grudnia w ilości
Qśrd   = 15,55 m3/d
Qmaxh = 0,65 m3/h
Qokres = 948,67 m3/okres
 
Łączne potrzeby wodne wyniosą :
Qmaxrok = 20983,97m3/rok
 
 
 
b.        w przypadku zrzutu wód ze stawu w okresie od 21.10. do 31.10. danego roku:
 
-        w okresie od 1 stycznia do 28 lutego (29 lutego) każdego roku w ilości:
Qśrd  =  15,55 m3/d
Qmaxh =  0,65  m3/h
Qokres = 933,12 m3/okres
 
-        w okresie od 1 do 31 marca każdego roku w ilości
Qśrd   = 26,78 m3/d
Qmaxh =  1,12  m3/h
Qokres = 830,30 m3/okres
 
 
-        w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku w ilości
Qśrd   = 42,34 m3/d
Qmaxh = 1,76  m3/h
Qokres = 1270,08 m3/okres
 
-        w okresie od 1 do 31maja każdego roku w ilości
Qśrd   = 47,52 m3/d
Qmaxh = 1,98  m3/h
Qokres = 1473,12 m3/okres
 
-        w okresie od 1 czerwca do 31 lipca każdego roku w ilości
Qśrd   = 59,62 m3/d
Qmaxh = 2,48  m3/h
Qokres = 3636,58 m3/okres
 
-        w okresie od 1 do 31 sierpnia każdego roku w ilości
Qśrd   = 57,02 m3/d
Qmaxh = 2,38 m3/h
Qokres = 1767,74 m3/okres
 
-        w okresie od 1 do 30 września każdego roku w ilości
Qśrd   = 46,66 m3/d
Qmaxh = 1,94 m3/h
Qokres = 1399,68  m3/okres
 
-        w okresie od 1 do 21 października każdego roku w ilości
Qśrd   = 32,83 m3/d
Qmaxh = 1,37 m3/h
Qokres = 689,47  m3/okres
 
Łączne potrzeby wodne wyniosą :
Qmaxrok = 12000,1m3/rok
 
3.      zrzucie w okresie od 21 do 31 października danego roku w ilości całkowitego przepływu (staw przepływowy) powiększonego o wody
z tytułu opróżniania stawu w ilości:
 
Qsrd = 864 m3/d
Qmaxh = 36 m3/h
Q = 10 l/s
Lokalizacja - współrzędne geograficzne mnicha piętrzącego w grobli czołowej stawu:
 
            N: 50o 38’ 53,60”                   E: 17o 49’ 25,70”
Lokalizacja - współrzędne geograficzne punktów skrajnych stawu:
 
1)         północny          N: 50o 38’ 53,60”                   E: 17o 49’ 25,70”
2)         wschodni         N: 50o 38’ 49,40”                   E: 17o 49’ 29,80”
3)         południowy      N: 50o 38’ 48,20”                   E: 17o 49’ 28,20”
4)         zachodni          N: 50o 38’ 52,90”                   E: 17o 49’ 24,90”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest staw:
 
-     działka nr 6 a.m. 1 obręb Komprachcice gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
-     działka nr 19 a.m. 1 obręb Komprachcice gm. Komprachcice stanowiąca własność pana Jana Kalusa zam. w Komprachcicach,
-     działka nr 28, 55 a.m. 1 obręb Komprachcice gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice,
 
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML