Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW

 

Opole 2014-01-13
OŚ.6341.133.2013.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosek– pismo nr MP-2200/5972/2013/RT z dnia 26.11.2013 r. pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację od km 0+000 do km 5+500 rzeki Jaźwinki zlokalizowanej:
-          od km 0+000 do km 5+200 na terenie miejscowości: Jełowa, Kobylno gm. Łubniany oraz
-          od km 5+200 do km 5+500 na terenie miejscowości Bierdzany gm. Turawa
polegającą na
o     profilacji dna cieku do jednolitego spadku – likwidacja namulisk (odmulenie) i wyrw (zagłębień) w dnie
Ukształtowanie cieku do parametrów:
spadek podłużny 0,3%           w km 0+000 ÷ 0+121
spadek podłużny 0,14%         w km 0+125 ÷ 0+492
spadek podłużny 1%               w km 0+492 ÷ 0+522
spadek podłużny 0,05%          w km 0+527 ÷ 0+847
spadek podłużny 0,75%          w km 0+847 ÷ 0+867
spadek podłużny 0,1%            w km 0+867 ÷ 1+148
spadek podłużny 0,14%          w km 1+148 ÷ 1+541
spadek podłużny 0,3%            w km 1+541 ÷ 1+609
spadek podłużny 0,12%          w km 1+609 ÷ 1+970
spadek podłużny 0,8%            w km 1+970 ÷ 2+035
spadek podłużny 0,63%          w km 2+035 ÷ 2+105
spadek podłużny 0,6%            w km 2+108 ÷ 2+150
spadek podłużny 0,05%          w km 2+154 ÷ 2+370
spadek podłużny 0,16%          w km 2+370 ÷ 2+606
spadek podłużny 0,13%          w km2+612 ÷ 2+994
spadek podłużny 0,2%            w km 2+994 ÷ 3+526
spadek podłużny 0,17%          w km 3+531 ÷ 3+978
spadek podłużny 0,9%            w km 3+978 ÷ 4+072
spadek podłużny 0,57%          w km 4+081 ÷ 4+159
spadek podłużny 0,2%            w km 4+159 ÷ 4+179
spadek podłużny 0,13%          w km 4+180 ÷ 4+412
spadek podłużny 0,2%            w km 4+412 ÷ 4+468
spadek podłużny 0,05%          w km 4+468 ÷ 4+813
spadek podłużny 0,2%            w km 4+813 ÷ 5+174
spadek podłużny 0,1%            w km 5+174 ÷ 5+500
szerokość dna 1,5 m               w km 0+000 ÷ 0+891
szerokość dna 1,6 m               w km 0+891 ÷ 1+217
szerokość dna 1,5 m               w km 1+217 ÷ 1+541
szerokość dna 1,8 m               w km 1+550 ÷ 1+680
szerokość dna 1,5 m               w km 1+680 ÷ 3+526
szerokość dna 1,2 m              w km 3+526 ÷ 3+686
szerokość dna 1,6 m               w km 3+686 ÷ 4+264
szerokość dna 1,8 m               w km 4+264 ÷ 5+174
szerokość dna 2,0 m               w km 5+174 ÷ 5+500
o     wykonaniu ubezpieczenia brzegów za pomocą kiszek faszynowych w km:
-       odcinek 1 – długość 1550 m od 0+000 do 1+550, miejscowość Jełowa,
współrzędne geograficzne        km 0+000: N: 50°46'50.0”, E: 18°3'46.4”
                                               km 1+550: N: 50°47'7.1”, E: 18°4'46.2”
-         odcinek 2 długości 1553 m od 1+663 do 3+216, miejscowość Jełowa, Grabie, Kobylno,
współrzędne geograficzne        km 1+663: N: 50°47'10.7”, E: 18°4'49.8”
                                               km 3+216: N: 50°47'40.2”, E: 18°5'49.1”
-         odcinek 3 długości 298 m od 3+741 do 4+039, miejscowość Kobylno,
współrzędne geograficzne        km 3+741: N: 50°47'47.7”, E: 18°6'11.0”
                                               km 4+039: N: 50°47'40.2”, E: 18°6'22.9”
-         odcinek 4 długości 909 m od 4+291 do 5+200, miejscowość Kobylno,
współrzędne geograficzne        km 4+291: N: 50°47'53.4”, E: 18°6'34.0”
                                               km 5+200: N: 50°48'16.9”, E: 18°6'57.7”
po obu stronach cieku, z profilacją skarp do nachylenia 1:1,5
o     wykonaniu ubezpieczenia brzegów za pomocą płyt ażurowych na odcinkach
-         odcinek 1 – na długości 113 m w km od 1+550 do km 1+663 miejscowość Jełowa
współrzędne geograficzne        km 1+550: N: 50°47'7.1”, E: 18°4'46.2”
                                               km 1+663: N: 50°47'10.7”, E: 18°4'49.8”  
-         odcinek 2 – na długości 525 m w km od 3+216 do km 3+741, miejscowość Kobylno,
współrzędne geograficzne        km 3+216: N: 50°47'40.2”, E: 18°5'49.1”
                                               km 3+741: N: 50°47'47.7”, E: 18°6'11.0”
-         odcinek 3 – na długości 209 m w km od 4+082 do km 4+291 miejscowość Kobylno, 
współrzędne geograficzne        km 4+082 N: 50°47'50.0”, E: 18°6'24.8”
                                               km 4+291: N: 50°47'53.4”, E: 18°6'34.0”
-         oraz dodatkowo przy każdym obiekcie, na długość ok. 1,8 m przed i za przepustem oraz w dnie, po obu stronach cieku z profilacją skarp do nachylenia 1:1.
 4.    wymianie uszkodzonych płyt melioracyjnych w dnie na narzut kamienny na długości 33 m w km 4+039 ÷ 4+072 oraz umocnienie narzutem brzegów cieku na długości 33 m z profilacją skarp do nachylenia 1:1,5, zabezpieczonych palisadą
początek narzutu                     w km 4+039: N: 50°47'50.1”, E: 18°6'22.9”
koniec narzutu                         w km 4+072: N: 50°47'50.4”, E: 18°6'23.1”
5.    umocnieniu dna z płyt ażurowych na ostrych zakrętach cieku w km 3+561 ÷ 3+568 na długości 7 m, oraz w km 3+578 ÷ 3+587 na długości 9 m.
Współrzędne geograficzne początek umocnienia w km 3+561:
N: 50°47'43.6”, E: 18°6'5.1”
Współrzędne geograficzne koniec umocnienia w km 3+568:
N: 50°47'43.7”, E: 18°6'5.3”
Współrzędne geograficzne początek umocnienia w km 3+578:
N: 50°47'44.1”, E: 18°6'5.2”
Współrzędne geograficzne koniec umocnienia w km 3+587:
N: 50°47'44.3”, E: 18°6'5.4”
6.    wykonaniu narzutów kamiennych w dnie na długości 30 m w km  0+492 ÷ 0+522 oraz na długości 20 m w km 0+846 ÷ 0+866 zabezpieczonych palisadą.
Współrzędne geograficzne początek w km 0+492:      N: 50°46'46.61”, E: 18°4'11.35”
Współrzędne geograficzne koniec w km 0+522:          N: 50°46'46.49”, E: 18°4'12.35”
Współrzędne geograficzne początek w km 0+846:      N: 50°46'48.02”, E: 18°4'29.12”
Współrzędne geograficzne początek w km 0+866:      N: 50°46'48.15”, E: 18°4'29.56”
7.    wykonaniu palisad drewnianych dn10 cm, L=1,0 m, poprzecznych w cieku dla stabilizacji dna: w km 0+584, 0+682, 0+778 i 0+956.
Współrzędne geograficzne palisady w km 0+584:        N: 50°46'46.02”, E: 18°4'15.95”
Współrzędne geograficzne palisady w km 0+628:        N: 50°46'46.4”, E: 18°4'19.98”
Współrzędne geograficzne palisady w km 0+778:        N: 50°46'47.36”, E: 18°4'25.58”
Współrzędne geograficzne palisady w km 0+956:        N: 50°46'50.37, E: 18°4'31.83”
8.    usunięciu większych namulisk (wypłyceń dna)
-         w km 0+126 – 0+184
-          w km 1+152 – 1+200
-         w km 1+613 – 1+680
-         w km 2+886 – 2+903
-         w km 3+740 – 3+774
-        w km 4+115 – 4+157
-         w km 4+494 – 4+528
9.    usunięciu większych wyrw (zagłębień dna)
-        w km 0+492 – 0+522
-        w km 1+452 – 1+497
-        w km 2+042 – 2+105
-        w km 4+015 – 4+072
-         w km 4+172 – 4+179
-        w km 4+210 – 4+236
10. wykonaniu dwóch łagodnych lewostronnych zejść (wodopojów) o wymiarach
4,5 x 4 m z geokrat plastikowych o wymiarach 0,5x0,5m, dla zwierząt leśnych
w km 5+133 i 5+159 oraz jednego obustronnego o wymiarach 4,5x4m w km 1+767 dla zwierząt gospodarskich
Współrzędne geograficzne obiektu w km 1+767:         N: 50°47'13.0”, E: 18°4'52.19”
Współrzędne geograficzne obiektu w km 5+159:         N: 50°48'15.77”, E: 18°6'56.28”
Współrzędne geograficzne obiektu w km 5+133:         N: 50°48'15.26”, E: 18°6'55.3”
11.    wykonaniu umocnienia brzegu koszami siatkowo kamiennymi na długości 12 m w km 3+607 ÷ 3+619 – zabezpieczenie budynku jednorodzinnego. Kosze w trzech rzędach:
-        dolny: 0,5x1,0 m
-        środkowy: 0,5x0,785 m
-         górny: 0,5x0,75 m
-         Posadowienie dolnego kosza będzie na rzędnej: 173,68 tj 0,2 m pod powierzchnią dna cieku Jaźwinka.
Współrzędne geograficzne obiektu początek:  N: 50°47'44.72”, E: 18°6'6.8”
Współrzędne geograficzne obiektu koniec:                   N: 50°47'44.70”, E: 18°6'6.1”
oraz
1.    Przebudowie urządzeń wodnych polegającej na wypłyceniu wylotów rowów
-         w km 0+861 – wypłycenie wylotu rowu do rzędnej 168,90 – projektowany spadek rowu 0,4% na długości 9 m.
Współrzędne geograficzne: N: 50°46'48.1”, E: 18°4'29.5”
-         w km 2+087 – wypłycenie wylotu rowu do rzędnej 171,40 – projektowany spadek rowu 1% na długości 37 m.
Współrzędne geograficzne: N: 50°47'22.1”, E: 18°5'0.8”
-         w km 2+790 – wypłycenie wylotu rowu do rzędnej 172,60 – projektowany spadek rowu 6% na długości 6,5 m.
Współrzędne geograficzne: N: 50°47'35.3”, E: 18°5'29.6”
2.    Odbudowie urządzeń wodnych polegającej na:
·         odbudowie przepustu w km 0+126 z prefabrykowanych elementów skrzynkowych 2x1,5m
Parametry przepustu:
-      Rzędna wlotu przepustu: 167.73
-       Rzędna wylotu przepustu: 167.71
-       Spadek przepustu: 0.5%
-       Szerokość przejazdu (długość przepustu): 4 m
-        Wysokość w świetle: 1,5 m
-       Szerokość w świetle: 2,0 m
-       Przepływ z opadu o prawdopodobieństwie zdarzenia 20% tj. 2,88 m3/s kształtuje się na poziomie 168.85 m.n.p.m. przepustu. Góra przepustu to 169.23 m.n.p.m.
Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°46'49.18”, E: 18°3'52.67”
-      odbudowie przepustu w km 3+653 z prefabrykowanych elementów skrzynkowych o wymiarach w świetle 1,2x1,2m.
                        Parametry przepustu:
-        Rzędna dna wlotu przepustu: 173.92
-        Rzędna dna wylotu przepustu: 173.90
-        Wysokość przepustu: 1,2 m
-       Szerokość przepustu: 1,2 m
-        Długość przepustu: 4,0 m
-        Spadek przepustu zgodnie z projektowanym spadkiem dna. 173.92 m.n.p.m. -> 173.90 m.n.p.m. - spadek 0,5%
-        Przepływ z opadu o prawdopodobieństwie zdarzenia 20% w przekroju 3+653 tj. 2,01 m3/s kształtuje się na poziomie 175.06 m.n.p.m. przepustu.
      Góra przepustu to 175.12 m.n.p.m.
Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°47'45.58”, E: 18°6'8.14”
-         odbudowie ścianek przedczołowych przepustu w km 0+528
Odbudowa ścianek przedczołowych, które zostały podmyte i oderwane od całości przepustu. Przepust zostanie niezmieniony, zachowa parametry tj. wysokość 1,2 m, szerokość 1,4 m. Rzędne posadowienia pozostaną bez zmian.
-        Rzędna wierzchu ścianek przedczołowych 169,86 m
-        Długość ścianki po prawej stronie – 0,82 m
-        Długość ścianki po lewej stronie – 1,9 m
-        Wysokość ścianek – 1,3 m
-        Rozstaw ścianek – 1,46 m
Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°46'46.37”, E: 18°4'12.75”
-        odbudowie ścianek czołowych przepustu w km 2+611
Odbudowa ścianek czołowych, które są w złym stanie technicznym, wykazują ubytki w konstrukcji żelbetowej, grożą przewróceniem. Przepust zostanie niezmieniony, zachowa światło o średnicy Dn 1,3m, rzędne posadowienia pozostaną bez zmian.
-       Projektowana rzędna góry ścianek czołowych – 174,03 m
-        Szerokość ścian czołowych od wody dolnej i górnej – 5,7 m. 
Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°47'31.63”, E: 18°5'22.35”
 
3.    Likwidacji – rozbiórce urządzeń wodnych tj:
-    usunięciu pozostałości po przepuście w km 2+295
Obiekt w km 2+295 to pozostałości po przepuście żelbetowym. Jego fragmenty leżące w korycie cieku powodują piętrzenie oraz spowolnienie przepływu wody w cieku.
Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°47'26.51”, E: 18°5'8.21”
-         usunięciu pozostałości po zastawce w km 2+893
Obiekt w km 2+893 to zastawka żelbetowa. Stan techniczny obiektu nie pozwala na jej użytkowanie. Liczne podmycia doprowadziły do przewrócenia się lewej części zastawki i ograniczenia przepływu wód w cieku.
                Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°47'35.48”, E: 18°5'34.67”
-         usunięciu pozostałości po zastawce w km 3+083
Obiekt w km 3+083 to zastawka żelbetowa. Jej stan techniczny nie pozwala na jej użytkowanie.
                Współrzędne geograficzne obiektu: N: 50°47'38.52”, E: 18°5'42.92”
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania regulacji wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML