Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-12-2013 r.

OŚ. 6341. 118.2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 15 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Józefa Pampuch Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin PROKADO, 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów triasowych- wapienia muszlowego, z komunalnego ujęcia wody ZIMNICE MAŁE – ŹLINICE, dla potrzeb wodociągu grupowego „Prokado - Prószków”, za pomocą studni głębinowych nr 1, 2 oraz 3, w ilości:

            - Q maxh = 530,0 m3/h,

            - Q śrd =  6 800,0 m3/d,

            - Q maxd = 8 840,0 m3/d,

            - Q maxr = 3 226 600,0 m3/rok.

Ujęcie wody (studnie) oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Zimnice Małe - Źlinice:

- studnia nr 1- działka nr 254/9 am 1 obręb Zimnice Małe, właściciel Związek Gmin PROKADO z/s w Prószkowie,

- studnia nr 2- działka nr 254/11 am 1 obręb Zimnice Małe, właściciel Związek Gmin PROKADO z/s w Prószkowie, 

- studnia nr 3- działka nr 1400/155 am 2 obręb Źlinice, właściciel Związek Gmin PROKADO z/s w Prószkowie.

Zgodnie z wnioskiem strony, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia Zimnice Małe – Źlinice, udzielone Związkowi Gmin PROKADO z/s w Prószkowie,  decyzją Wojewody Opolskiego znak ŚR-III-MK-6811/48/03 z dnia 25-09-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia  2013 r., zostanie wygaszone.  

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML