Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.123.2013.ZW

 

Opole 2013-11-25
OŚ.6341.123.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 04.11.2013 r.) pana Marka Rosteckiego z Pracowni Projektowej MR z siedzibą: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 23/1 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Prezesa pana Jacka Płaczka oraz V-ce Prezesa panią Jadwigę Kulczycką ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą: 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Małej Panwi w km 10+785 na długości około 20 m i szerokości 5 m z palisady drewnianej, pełniącego wraz z placem o nawierzchni żwirowej rolę przystani kajakowej „MOST” w Kolanowicach gm. Łubniany
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej:
 
                        X: 320112,69              Y: 428765,44
                        N: 50° 44’ 36,98”       E: 17° 59’ 24,23”
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML