Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS


 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia  29 października 2013 r.

OŚ. 6341. 103. 2013. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145), 

podaję do publicznej wiadomości,  

 

              informację o wszczęciu w dniu 7 października 2013 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Wróbla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

1.        na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z utworów trzeciorzędowych, dla potrzeb zraszania murawy boisk sportowych, stadionu klubu „Victoria” przy ul. Św.Rocha w CHRÓŚCICACH, gm. Dobrzeń Wielki (pismo  nr 154/13 z dnia 03-10-2013 r.- data wpływu 07-10-2013r.), w ilości:

- Q maxh = 8,0 m3/h

- Q śrd =  68,0 m3/d

- Q maxd = 90,0 m3/d

- Q maxr = 16 230,0 m3/r,

       przez okres 8 miesięcy w roku;

 2. na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (pismo  AN-
      7021.165.2013 z dnia 03-10-2013 r.- data wpływu 28-10-2013 r.), o podstawowych
      parametrach:

- głębokość – 36,0 m

- Q ekspl.= 9,0 m3/h, przy depresji S ekspl. = 1,2 m i promieniu leja depresji R = 66,7 m

- obudowa z tworzywa sztucznego firmy Rain-Bird typu VBA02672, wys. 23,65 cm. 

 

Studnia oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych
z ujęcia wody w Młodniku
: działka nr 1198/218 am 2 obręb Chróścice – własność: Gmina Dobrzeń Wielki.

W obszarze zasobowym przedmiotowej studni, nie ma ujęć wody ujmujących ten sam trzeciorzędowy poziom wodonośny. 

 


 

        

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML