Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2013.ZW

 

Opole 2013-10-23
OŚ.6341.101.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek panów: Mariusza, Wiesława Kiślak i Tomasza, Andrzeja Kiślak zam. 45-801 Opole ul. Partyzancka 35 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego, ziemnego, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi zlokalizowanego na dz. nr 1051/537 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
1:                     N: 50o 47’ 52,99”                   E: 17o 57’ 54,37”
2:                     N: 50o 47’ 55,13”                   E: 17o 57’ 56,20”
3:                     N: 50o 47’ 55,03”                   E: 17o 57’ 57,00”
4:                     N: 50o 47’ 53,02”                   E: 17o 57’ 56,16”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML