Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS


 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia  16 października 2013 r.

OŚ. 6341. 102. 2013. BS

 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145), 

podaję do publicznej wiadomości,

       informację o wszczęciu w dniu 30 września 2013 r., postępowania na wniosek Pani Joanny Strzeleckiej, Opole, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie  studni  podziemnej oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb nawodnień rolniczych w m. BUKOWO, gm. Murów, tj.:

1.        na wykonanie urządzenia wodnego: obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 18,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 9,0 m3/h przy depresji Se = 1,7 m, promieniu leja depresji R = 39,1 m   zlokalizowanej na działce nr 182 am 1 obręb Bukowo, własność wnioskodawcy;

2.        na pobór wód podziemnych za pomocą z projektowanej studni, w ilości:

            - Q max h = 8,58 m3/h,

            - Q śr d =  109,76 m3/d,

            - Q max d = 137,28 m3/d,

            - Q max r = 3 843,84 m3/r.

Zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych:

- działki nr 407/181, 408/181, 182, 183 am 1 obręb Bukowo – własność wnioskodawcy

- działki nr 591/188, 616/39 am 1 obręb Bukowo – własność: Gmina Murów

- działki nr 476/172, 477/172 am 1 obręb Bukowo – własność: osoby fizyczne

- działka nr 171 am 1 obręb Bukowo – własność: osoby fizyczne.  

 

 

   

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Wersja XML