Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2013.ZW

 

Opole 2013-09-16
OŚ.6341.95.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Iwony Dołżyckiej z Biura Projektów „DOMEL” z siedzibą: 49-120 Dąbrowa ul. Sokolnicka 5, – pismo z dnia 10.09.2013 r. - działającej z upoważnienia pani Wiktorii Tomiczek Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice z siedzibą: 49-130 Tułowice ul. Parkowa 14/14a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Przebudowę (rozbiórkę istniejącej i wykonanie w jej miejscu nowej) zastawki zlokalizowanej na rowie leśnym Wytoka w km 9+725 na działkach nr 201/1 i 200/1 a.m. 1 obręb Szydłów gm. Tułowice stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice (Leśnictwo Sosnówka oddział 302k)
  o poniższych parametrach:
- światło 2 x 0,80 m,
- wysokość piętrzenia 0,75 m,
- max. rzędna piętrzenia 166,25 m npm
wraz z ubezpieczeniem cieku Wytoka poniżej i powyżej zastawki na łącznej długości 28 mb.
Współrzędne geograficzne
X:        307 968,11                 Y: 408 904,17
N:        50° 37’ 53,79”            E: 17° 42 41,55”
 
 1. Szczególne korzystanie z wód, polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód
  za pomocą zastawki zlokalizowanej na rowie leśnym Wytoka w km 9+725,
  do rzędnej  166,25 m npm w okresie całego roku,
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML