Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 10 września 2013 r.

OŚ. 6341. 93. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),        

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

     informację o wszczęciu w dniu 4 września 2013 r., postępowania na wniosek Krzysztofa  Wawrzaka pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA, 09-411 Płock, ul.Chemików 7 (pismo z dnia 30-08-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia stacji paliw płynnych w KARCZOWIE na działce nr 561/15 am 3, gm. Dąbrowa, w zakresie:

 1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prawostronnego, typowego wylotu ścieków do rowu przydrożnego drogi wewnętrznej, zlokalizowanego na działce 562 am 3 obręb Karczów, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególnego korzystanie z wód w zakresie  wprowadzania do ziemi, poprzez  rów przydrożny drogi wewnętrznej, na działce 562 am 3, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu stacji paliw w Karczowie, (nadmiar zretencjonowanych w szczelnym zbiorniku), ze zlewni o powierzchni całkowitej Fc = 0,5109 ha, zredukowanej Fzr = 0,3699 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 50,8 l/s przy q = 150 l/s *ha; Qśrd = 15,4 m3/d, Qmaxh = 18,0 m3/h, Qmaxa = 3212,0  m3/rok

      Urządzenia oczyszczające wody opadowe z obszaru zanieczyszczonego: osadnik szlamu o pojemności V = 9,0 m3, separator koalescencyjny firmy Buderus NG 50. 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód:

      - działka 562 am 3 obręb Karczów -  własność Gmina Dąbrowa. 

 

 

        

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML