Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2013.ZW

 

Opole 2013-09-04
OŚ.6341.89.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek - pismo z dnia 12.08.2013 r. (data wpływu 20.08.2013 r.) - pana Ryszarda Mehlicha zam. Nakło ul. Kościelna 16 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na prawostronnym rowie przydrożnym drogi krajowej nr 94 ul. Strzelecka, w km 201+507, zlokalizowanej na działkach nr 851/3 i 1605/293 a.m. 3 obręb Nakło będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA Oddziału w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 1606/293 a.m. 3 obręb Nakło gm. Tarnów Opolski o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 17 m,
-       średnica f 600 mm,
-       spadek podłużny i = 1,0%,
-       rzędna dna wlotu 178,55 m npm,
-       rzędna dna wylotu 178,50 m npm,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 34’ 40,84”        E: 18o 07’ 33,38”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML