Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW

 

Opole 2013-07-19
OŚ.6341.74.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 15.07.2013 r.) pana Marka Rosteckiego z Pracowni Projektowej MR z siedzibą: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 23/1 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Łubniany (pismo nr RO.0052.8.2013 z dnia 27.03.2013 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienień lewego brzegu rzeki Małej Panwi w km 7+667 (przystań „A” powyżej jazu) i w km 7+605 (przystań „B” poniżej jazu) na długości około 20 m i szerokości: 2,0 m przystań „A” i 1,50 m przystań „B”, z palisady drewnianej, pełniących wraz z placem o nawierzchni żwirowej rolę przystani kajakowej „JAZ” w Kolanowicach gm. Łubniany
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „A” powyżej jazu:
 
                        X: 318912,50              Y: 426946,81
                        N: 50° 43’ 57,31”       E: 17° 57’ 52,28”
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „B” poniżej jazu:
 
                        X: 318882,33              Y: 426905,13
                        N: 50° 43’ 56,31”       E: 17° 57’ 50,18”
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML