Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW

 

Opole 2013-07-19
OŚ.6341.73.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 15.07.2013 r.) pana Marka Rosteckiego z Pracowni Projektowej MR z siedzibą: 45-047 Opole
ul. Waryńskiego 23/1 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Łubniany (pismo nr RO.0052.8.2013 z dnia 27.03.2013 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienień prawego brzegu rzeki Małej Panwi
w km 9+257 (przystań „A” powyżej jazu) i w km 9+161 (przystań „B” poniżej jazu)
na długości około 20 m i szerokości 1,50 m każde, z palisady drewnianej
, pełniących wraz z placem o nawierzchni żwirowej rolę przystani kajakowej „ELEKTROWNIA”
w Kolanowicach gm. Łubniany
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „A” powyżej jazu:
 
                        X: 320133,41              Y: 427690,35
                        N: 50° 44’ 37,18”       E: 17° 58’ 29,36”
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „B” poniżej jazu:
 
                        X: 320097,28              Y: 427582,54
                        N: 50° 44’ 35,96”       E: 17° 58’ 23,88”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML