Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW

 

Opole 2013-06-18
OŚ.6341.51.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo nr EKO-II-45/04/13 z dnia 29.04.2013 r. pana Kazimierza Szymanka Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4 p. 111, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Jakuba Roszuka Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.         Szczególne korzystanie z wód Młynówki rzeki Budkowiczanki polegające
na ich:
 
a.       piętrzeniu w km 0+285, za pomocą jazu do rzędnej NPP 165,30 m npm
w okresie całego roku z wyjątkiem okresu sianokosów, kiedy to winno być obniżone do rzędnej 165,20
,
b.      poborze (za pośrednictwem budowli rozrządowej w km 30+700
rz. Budkowiczanki w m. Grzęda) w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) wynoszącym dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% (przy założeniu przepływu w Młynówce rzeki Budkowiczanki w ilości 40% całkowitego przepływu rzeki Budkowiczanki w km 30+700):
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 228 dm3/s, Qmaxh= 821 m3/h,  Qśrd= 19700 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 12,5 dm3/s,
Qmaxh= 45 m3/h,  Qśrd= 1080 m3/d),
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 208 dm3/s, Qmaxh= 749 m3/h,  Qśrd= 17971 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 12,5 dm3/s,
Qmaxh= 45 m3/h,  Qśrd= 1080 m3/d),
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 240 dm3/s, Qmaxh= 864 m3/h,  Qśrd= 20736 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 12,5 dm3/s,
Qmaxh= 45 m3/h,  Qśrd= 1080 m3/d),
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 224 dm3/s, Qmaxh= 807 m3/h,  Qśrd= 19354 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 13 dm3/s,
Qmaxh= 47 m3/h,  Qśrd= 1123 m3/d),
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 160 dm3/s, Qmaxh= 576 m3/h,  Qśrd= 13824 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 13 dm3/s,
Qmaxh= 47 m3/h,  Qśrd= 1123 m3/d),
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 120 dm3/s, Qmaxh= 432 m3/h,  Qśrd= 10368 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 14 dm3/s,
Qmaxh= 51 m3/h,  Qśrd= 1210 m3/d),
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 116 dm3/s, Qmaxh= 418 m3/h,  Qśrd= 10022 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 14 dm3/s,
Qmaxh= 51 m3/h,  Qśrd= 1210 m3/d),
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 104 dm3/s, Qmaxh= 375 m3/h,  Qśrd= 8986 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 14 dm3/s,
Qmaxh= 51 m3/h,  Qśrd= 1210 m3/d),
-  od 01.09. do 31.09. każdego roku w ilości: Q = 116 dm3/s, Qmaxh= 418 m3/h,  Qśrd= 10022 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 13 dm3/s,
Qmaxh= 47 m3/h,  Qśrd= 1123 m3/d),
-  od 01.10. do 30.10. każdego roku w ilości: Q = 136 dm3/s, Qmaxh= 490 m3/h,  Qśrd= 11750 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 13 dm3/s,
Qmaxh= 47 m3/h,  Qśrd= 1123 m3/d),
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 184 dm3/s, Qmaxh= 665 m3/h,  Qśrd= 11923 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 12,5 dm3/s,
Qmaxh= 45 m3/h,  Qśrd= 1080 m3/d),
-  od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 200 dm3/s, Qmaxh= 720 m3/h,  Qśrd= 12960 m3/d, (w tym na potrzeby stawu: Q = 12,5 dm3/s,
Qmaxh= 45 m3/h,  Qśrd= 1080 m3/d),
 
- Qmaxr= 410 100 m3/rok,
 
c.       zrzucie do Młynówki rzeki Budkoiwiczanki w km 0+285 za pomocą jazu piętrząco-zrzutowego, w ilości całkowitego dopływu do zbiornika (zbiornik przepływowy) o prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% (przy założeniu przepływu w Młynówce rzeki Budkowiczanki w ilości 40% całkowitego przepływu rzeki Budkowiczanki w km 30+700) pomniejszonego o starty na parowanie i przesiąki:
-  od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości: Q = 215 dm3/s, Qmaxh= 774 m3/h,  Qśrd= 18576 m3/d,
-  od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości: Q = 195 dm3/s, Qmaxh= 702 m3/h,  Qśrd= 16848 m3/d,
-  od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości: Q = 227 dm3/s, Qmaxh= 818 m3/h,  Qśrd= 19613 m3/d,
-  od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: Q = 211 dm3/s, Qmaxh= 760 m3/h,  Qśrd= 18230 m3/d,
-  od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: Q = 147 dm3/s, Qmaxh= 530 m3/h,  Qśrd= 12701 m3/d,
-  od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: Q = 106 dm3/s, Qmaxh= 382 m3/h,  Qśrd= 9158 m3/d,
-  od 01.07. do 31.07. każdego roku w ilości: Q = 102 dm3/s, Qmaxh= 368 m3/h,  Qśrd= 8813 m3/d,
-  od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości: Q = 90 dm3/s, Qmaxh= 324 m3/h,  Qśrd= 7776 m3/d,
-  od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: Q = 101 dm3/s, Qmaxh= 364 m3/h,  Qśrd= 8726 m3/d,
-  od 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości: Q = 123 dm3/s, Qmaxh= 443 m3/h,  Qśrd= 10627 m3/d,
-  od 01.11. do 30.11. każdego roku w ilości: Q = 171 dm3/s, Qmaxh= 616 m3/h,  Qśrd= 14774 m3/d,
-  od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości: Q = 187 dm3/s, Qmaxh= 674 m3/h,  Qśrd= 16157 m3/d,
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) zbiornika:
 
1)                                N: 50o 52’ 24,17”                   E: 17o 58’ 35,87”
2)                                N: 50o 52’ 24,62”                   E: 17o 58’ 39,85”
3)                                N: 50o 52’ 25,24”                   E: 17o 58’ 57,55”
4)                                N: 50o 52’ 27,02”                   E: 17o 58’ 57,61”
5)                                N: 50o 52’ 28,40”                   E: 17o 58’ 42,30”
6)                                N: 50o 52’ 26,54”                   E: 17o 58’ 41,63”
7)                                N: 50o 52’ 25,74”                   E: 17o 58’ 34,38”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest staw:
 
-     działka nr 550/4 a.m. 2 obręb Zagwiździe gm. Murów stanowiąca własność Przedsiębiorstwa Turystyczno-Sportowo-Wypoczynkowego „S.T.E” Sp. z o.o. w Zagwiździu w dzierżawie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML