Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2013.ZW

 

Opole, dnia 17.06.2013 roku
OŚ.6341.58.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Wojciecha i Anny Ferenc oraz Aleksandy Ferenc zam. 46-040 Ozimek ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5/2 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie (rozbudowę) przepustu z rur betonowych, na rowie przydrożnym drogi gminnej nr 103 250 O ul. Ozimskiej, od km 0+280 do km 0+289,8 zlokalizowanego na działce nr 962/120 a.m. 1 obręb Antoniów będącej własnością Gminy Ozimek, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 1093/102 a.m. 1 obręb Antoniów będącej własnością wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
-       łączna długość L = 8,50 m (1,0 m przed studzienką rewizyjną, 7,5 m
za studzienką rewizyjną),
-       średnica f 500 mm,
-       spadek podłużny i = 3,0%,
-       rzędna dna wlotu 178,03 m npm,
-       rzędna dna wylotu 178,00 m npm (miejsce połączenia z istniejącym przepustem pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 534/99 a.m. 1 obręb Antoniów gm. Ozimek)
-       studnia rewizyjna f 1000 mm (średnica zewnętrzna R = 1300 mm, łączna długość przepustu ze studnią rewizyjną L = 9,80 m
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 41’ 11,4263”    E: 18o 12’ 27,3862”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML