Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW

 

Opole 2013-06-12
OŚ.6341.61.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Popielów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, pomostu rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej na stawie przepływowym (na rowach melioracyjnych) na działce nr 1439 a.m. 9 obręb Stare Siołkowice gm. Popielów, stanowiącej własność państwa Elżbiety i Konstantego Warzecha zam. Stare Siołkowice ul. Błonie 5, o poniższych parametrach:
 
-          długość podestu                                                               3,09 m,
-          długość przyczółka pomostu                                            1,00 m,
-          całkowita długość pomostu                                              4,09 m,
-          szerokość pomostu                                                          1,77 m,
-          wysokość pomostu (mierzona od dna do podestu) ~        0,80 m.
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji pomostu
A:                    X: 326 736,82             Y: 413 078,20
B:                    X: 326 735,77             Y: 413 078,47
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML