Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.35.2012.ZW

 

Opole 2013-06-07
OŚ.6341.35.2013.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
 
informuję
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55 na regulację rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od km 0+160 do km 8+756 zlokalizowanej:
-          od km 0+160 do km 3+315 w powiecie brzeskim na działkach: nr 401 a.m. 9 obręb Lewin Brzeski i nr 42 a.m. 1 obręb Oldrzyszowice gm. Lewin Brzeski oraz
-          od km 3+315 do km 8+756 w powiecie opolskim na działkach: nr 66 a.m. 1 obręb Magnuszowice i nr 132 oraz nr 163 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski gm. Niemodlin
 
Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji
w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
- Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój 209) w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML