Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 31 maja 2013 r.

 OŚ. 6341. 55. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),    

 

podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 15 maja 2013 r., postępowania na wniosek Jana Fujaka Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śl. 54, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, z oczyszczalni ścieków w ANTONIOWIE,  istniejącym wylotem ścieków do rzeki Mała Panew zlokalizowanym w km 29+430,  w dopuszczalnych  ilościach:

- Qśrd = 2988,00 m3/d

- Qmax r = 838 800,00 m3/rok

- Qmaxh = 199,00 m3/h,

oraz dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń,  jak dla oczyszczalni  o obciążeniu RLM  od 10 000 do 14 999, zgodnie z wnioskiem strony.

 Lokalizacja wylotu ścieków – działka nr 1126/92  am 3 obręb Ozimek, właściciel Skarb Państwa, działka nr 856/274 am 1 obręb Schodnia, właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry – Odcinek Opolski w Opolu.

           

 

 

    

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML