Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS

 

Opole, 2013-04-26

OŚ. 6341. 36. 2013. BS

 Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

 podaję do publicznej wiadomości,

 

  informację o wszczęciu w dniu 29 marca 2013 r., postępowania na wniosek Tomasza Borka STUDIO WIZ-ART., 47-400 Racibórz, ul.Szkolna 50, działającego na podstawie pełnomocnictwa Bogdana Chwalińskiego INWEST MARKET Sp. z o.o. 49-120 Dąbrowa, ul. Korczaka 3, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia projektowanego obiektu handlowo – usługowego w BORKACH przy ul. Kolejowej na działce nr 1298/67 am 1, gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – podziemnego drenażu rozsączającego wykonanego z perforowanych rur dwuściennych owiniętych geowłókniną – rura IT -sewer PP SN 8 DN 300 w systemie IT Sewer  o długości 40,0 m wzdłuż granicy działki nr 1299/67 (w odległości 2,0 m)

2. na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi, poprzez drenaż rozsączający

      -   wód opadowych i roztopowych z odwodnienia połaci dachowych o powierzchni F = 0,097 ha,

      - oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem typu MAK-II-B-35-7,1 firmy Navo-Tech,   ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg i miejsc postojowych o powierzchni F = 0,1731 ha,

w obliczeniowej ilości Q obl. = 31,00 l/s przy q = 133 l/s ha, t = 22 min.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 1298/67 am 1 obręb Borki – własność – wnioskodawcy, działka 1299/67 am 1 obręb Borki – własność osób prywatnych.

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML