Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW

 

Opole 2013-04-24
 
OŚ.6341.46.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Marka Rosteckiego z firmy Marek Rostecki – Pracownia Projektowa MR z siedzibą: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 23/1, pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie posterunku wodowskazowego – montaż wodowskazu i łaty wodowskazowej (służących do rejestracji i pomiaru stanu wody w postaci dwuczęściowej łaty wodowskazowej oraz systemu EcoLog 500 – urządzenia składającego się z sondy, kabla sygnałowego oraz modułu rejestracji i transmisji danych) na prawym filarze (od strony wody dolnej) mostu w ciągu DW 454 na rzece Małej Panwi w km 1+895 w Czarnowąsach gm. Dobrzeń Wielki.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji posterunku wodowskazowego:
 
X: 317828,1                Y: 422406,32
N: 50o 43’ 20,08”        E: 17o 54’ 01,46”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie posterunek wodowskazowy:
 
-     działka nr 1466/178 a.m. 2 obręb Czarnowąsy gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
-     działka nr 1234/83 a.m. 2 obręb Czarnowąsy gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu (jednostki terenowej w Opolu)
 
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska-Karbowniczek
Geolog Powiatowy
Wersja XML