Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW

 

Opole, 2013-04-19
OŚ.6341.34.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
I.          z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.Z.W. 6223-4/03 z dnia 24.02.2003 r. udzielającej panu Grzegorzowi Gawryłowiczowi zam. 49-130 Tułowice ul. Zamkowa 11a/1 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 stawów ziemnych, kopanych, zlokalizowanych na działce nr 171/1 a.m. 2 obręb Lipno gm. Niemodlin, napełnianych wodami gruntowymi o łącznej powierzchni 2,22 ha oraz szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód w w/w stawach oraz możliwości ich opróżniania do rowu R-A-12, której termin obowiązywania upłynął w dniu 28.02.2013 r.
 
II.       na wniosek pana Grzegorza Gawryłowicza zam. 49-130 Tułowice ul. Zamkowa 11a/1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
2.         piętrzenie wód w stawach:
a.         stawie nr 1 za pomocą mnicha spustowego nr 1 do rzędnej 170,50 m npm w okresie całego roku,
b.        stawie nr 2 za pomocą mnicha spustowego nr 1 i 3 do rzędnej 170,50 m npm w okresie całego roku,
c.         stawie nr 3 za pomocą mnicha spustowego nr 4 do rzędnej 170,50 m npm w okresie całego roku,
 
3.         zrzucie wód ze stawów do rowu R-A-12 za pomocą mnicha: nr 3 w km 1+205 i nr 4 w km 1+150 w okresie od 01.11. do 10.11. każdego roku w ilości: Qśrd = 187,3 m3/d, Qmaxh= 7,80 m3/h, Qmaxr= 1873 m3/rok
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
 
Współrzędne geograficzne stawów:
a.         nr 1                                  N: 50o 36’ 40”             E: 17o 36’ 05”
b.        nr 2                                  N: 50o 36’ 38”             E: 17o 36’ 07”
c.         nr 3                                  N: 50o 36’ 37”             E: 17o 36’ 10”
 
Współrzędne geograficzne mnichów:
a.         nr 1                                  N: 50o 36’ 39,9”                     E: 17o 36’ 05,7”
b.        nr 2                                  N: 50o 36’ 38,7”                     E: 17o 36’ 09,1”
c.         nr 3                                  N: 50o 36’ 33,9”                     E: 17o 36’ 05,5”
d.        nr 4                                  N: 50o 36’ 33,8”                     E: 17o 36’ 09,0”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                              Geolog Powiatowy

 

Wersja XML