Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS

 

Opole, 2013-04-18

OŚ. 6341. 33. 2013. BS

  Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

 podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18-03-2013,  postępowania na wniosek zakładu Warty Glass Jedlice SA, Jedlice, 46-040 Ozimek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, zakładowych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w ilości (łącznie ze ściekami bytowymi):  Q śrd = 192,42 m3/d, Q maxh = 10,52 m3/h, Q maxr = 70233,00  m3/rok,  o składzie:

·          węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

·          bar – 5 mg Ba/l

·          selen – 1 mg Se/l

·          kobalt – 1 mg Co/l

·          cynk – 5,0 mg Zn/l

·          miedź – 1 mg Cu/l

·          cyna – 2 mg Sn/l.

 

Zgodnie z wnioskiem strony, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, udzielone Warcie Glass Jedlice, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-32/09 z dnia 07-09-2009 r. obowiązujące do dnia 31 czerwca 2013 r. zostanie wygaszone.

Wersja XML