Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2013.ZW

 

Opole, 2013-04-17
OŚ.6341.37.2013.ZW
 
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Harasimiuka Prezesa Zarządu PPUH EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4 p. 111 działającego w imieniu Gminy Niemodlin na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza Niemodlina pana Mirosława Stankiewicza, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.         wykonanie odbudowy istniejącego Stawu Młyńskiego, zlokalizowanego na działce nr 594/2 a.m. 10 obręb Niemodlin, polegającej na:
 
a.         odmuleniu i pogłębieniu czaszy stawu z odwozem urobku w ilości 5350 m3 poza obręb robót,
b.        ubezpieczeniu brzegów za pomocą gabionów o wymiarach 50 cm x 100 cm i rzędnej góry 159,30 m npm na odcinku wzdłuż rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od ul. Wojska Polskiego do działki nr 594/1 a.m. 10 obręb Niemodlin tj. na długości L = 55 m,
c.         ubezpieczeniu brzegów za pomocą gabionów o wymiarach 50 cm x 100 cm o rzędnej góry 159,90 m npm na odcinku wzdłuż działki 594/1 a.m. 10 obręb Niemodlin tj. na długości L = 55 m,
d.        ubezpieczeniu brzegów na pozostałym obwodzie zbiornika za pomocą opaski faszynowej o rzędnej góry 159,90 m npm na długości L = 190 m,
e.         wykonaniu grodzy tymczasowej z dwóch rzędów pali drewnianych długości 1,5 m w rozstawie b = 0,8 m wbitych w dno co 20 cm z wypełnieniem przestrzeni workami z piaskiem zabezpieczonych (owiniętych) folią wraz z jej rozbiórką po zakończeniu robót,
f.          wykonaniu tymczasowego zjazdu do stawu na czas wykonania robót o wymiarach 4,0 m x 12,0 m i nachyleniu n = 1 : 6 z płyt drogowych 300 cm x 100 cm x 15 cm z jego późniejszą likidacją po ich zakończeniu,
g.         wykonaniu na czas budowy wraz z rozbiórką po jej zakończeniu rząpi w dnie stwu z kręgów betonowych f 1,5 m, głębokości h = 2,0 m ze stanowiskiem pomp z płyty drogowej j.w,
 
2.         szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 14+200, polegające na:
 
a.         jednorazowym zrzucie wód ze Stawu Młyńskiego do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w celu jego opróżnienia dla potrzeb jego odbudowy w poniższych terminach i ilościach: q = 18 dm3/s, Qmaxh= 65 m3/h, Qśrd= 1540 m3/d, Vcał= 6150 m3 przez okres 4 dni od 01.06.2014 r. do 04.06.2014 r.
b.        jednorazowym (pierwszym) napełnieniu Stawu Młyńskiego wodą pochodzącą z rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w poniższych terminach i ilościach: q = 13,3 dm3/s, Qmaxh= 48 m3/h, Qśrd= 1150 m3/d, Vcał= 11500 m3 w okresie od 20.09.2014 r. do 30.09.2014 r.
 
Lokalizacja urządzeń wodnych - Stawu Młyńskiego:
 
1.        N: 50o 38’ 25,56”                        E: 17o 37’ 23,46”
2.        N: 50o 38’ 25,54”                        E: 17o 37’ 22,50”
3.        N: 50o 38’ 26,65”                        E: 17o 37’ 19,52”
4.        N: 50o 38’ 27,13”                        E: 17o 37’ 20,99”
5.        N: 50o 38’ 28,23”                        E: 17o 37’ 23,15”
6.        N: 50o 38’ 25,11”                        E: 17o 37’ 23,73”
7.        N: 50o 38’ 26,25”                        E: 17o 37’ 23,75”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                              Geolog Powiatowy
Wersja XML