Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2013.ZW

 

Opole 2013-02-22
 
OŚ.6341.11.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Kaczora pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA – Oddział w Opolu Rejonu Dystrybucji Centrum – Opole z siedzibą: 45-111 Opole ul. Prudnicka 6a działającego z upoważnienia udzielonego mu przez pana Arnolda Bolcek Kierownika Rejonu Dystrybucji Centrum - Opole, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą bezwykopową (przewiertu sterowanego lub przecisku), linią kablową średniego napięcia 15 kV, 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2, w rurze osłonowej stalowej grubościennej o powierzchni przekroju 160 mm2, długości L = 7,0 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem rzeki Prószkówki w km 19+800 (tj. rzędna: dna cieku 159,60 m npm, góry rury osłonowej 158,60 m npm) na działce nr 260 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice, w związku z budową linii kablowej relacji: od istniejącej linii napowietrznej 15 w Domecku przy ul. Polnej (dz. nr 428/30 a.m. 5 obręb Domecko) do projektowanej stacji transformatorowej słupowej w m. Domecko przy ul. Młyńskiej (dz. nr 1950/474 a.m. 7 obręb Domecko) o długości 950 mb.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 37’ 36,62”        E: 17o 51’ 19,59”
N: 50o 37’ 36,56”        E: 17o 51’ 19,23”
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML