Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.4.2013.BS

 

Opole, dnia 12 lutego 2013 r.  

OŚ.6341.4.2013.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO  

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 ze zmianami),

informuję,


o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (decyzja nr OŚ. 6341.4.2013.BS z dnia 12 lutego 2013 r.), na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód z wód w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459, w m. NAROK, gm. Dąbrowa.

 Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w okresie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

 

 
Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML