Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.140.2012.BS

 

 

Opole, 2013-01-07

OŚ. 6341. 140. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),        

 podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 20-12-2012 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Bolesława Pustelnika (pismo nr GDDKiA–O/OP-D-9/is/026/PWP/DK94/64/2012 z dnia 18-12-2012 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 94 w m. WALIDROGI na odcinku  od km 195+686 do km 197+710, gm. Tarnów Opolski:

 

 

1.      istniejącym wylotem oznaczonym jako WW1 do rowu melioracyjnego nr R-1 w km 0,735  z  powierzchni drogowej Fc=0,9017 ha w ilościach: Qobl = 92,30 l/s przy q = 131 l/s* ha

2.      istniejącym wylotem oznaczonym jako WW2 do rowu melioracyjnego nr r-L-1 w km 0,745  z  powierzchni drogowej Fc=1,7254 ha w ilościach: Qobl = 154,38 l/s przy q = 131 l/s* ha

 

Lokalizacja wylotów:

-WW1 – działka nr 79/4 am 3 obręb Walidrogi, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

- WW2 – działka nr 113/2 am 7 obręb Tarnów Opolski, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole.

 

 

Zasięg szczególnego korzystania z wód:

 

wylot WW1:

 - działka nr 79/3 am 3 obręb Walidrogi, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

- działka nr 365/96 am 3 obręb Walidrogi, właściciel Terlikowska Ewa, Terlikowski Piotr

- działka nr 94/3 am 7 obręb Tarnów Opolski, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole.

 


 

wylot WW2:

- działka nr 113/2 am 7 obręb Tarnów Opolski, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

- działka nr 152 am 1 obręb Walidrogi, właściciel Skarb Państwa, zarządca GDDKiA O/Opole

 

- działka 369/190 am 1 obręb Walidrogi, właściciel Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Marcina w Tarnowie Opolskim.   

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML