Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS

 

Opole, 2013-01-17

OŚ. 6341. 133. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

            informację o wszczęciu w dniu 04-12-2012 r., postępowania na wniosek p. Agnieszki Idzik,  działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Romualda Stankowskiego Kierownika Działu Inwestycji TAURON Dystrybucja SA Oddziału w  Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia terenu stacji 110/15 kV GPZ OZIMEK, ul. Polna, zlokalizowanej na działkach nr 628/3, 631/2, 633, 634  am 8 obręb Ozimek, w zakresie:

1.      pozwolenia na wykonanie wylotu ścieków opadowych do zbiornika ziemnego pełniącego funkcje zbiornika p-poż;

2.      pozwolenia na wprowadzanie do ziemi, oczyszczonych ścieków opadowych z odwodnienia:

- transformatorów mocy nr 1, nr 2 projektowanym wylotem poprzez zbiornik ziemny

- transformatorów potrzeb własnych – 2 szt. oraz transformatorów rezerwowych 2 szt. poprzez drenaż rozsączający

- dachu budynku nastawni i sprężarkowi istniejącym wylotem poprzez zbiornik ziemny.

 

Lokalizacja urządzeń wodnych:

- działka nr 628/3 am 8 obręb Ozimek, właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty TAURON Dystrybucja SA Kraków Oddział w Opolu. 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML