Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW

 

Opole, dnia 21.01.2013 roku
OŚ.6341.142.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Przemysława Dąbrowskiego zam. 46-040 Ozimek ul. Ostapa Dłuskiego 3/13 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na lewostronnym rowie przydrożnym drogi gminnej nr 103218 O ul. 1-go Maja, w km 0+023, zlokalizowanego na działkach nr 866/143 i 1141/140 a.m. 5 obręb Krasiejów będących własnością Gminy Ozimek, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 846/135 a.m. 5 obręb Krasiejów będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 9,50 m,
-       średnica f 500 mm,
-       spadek podłużny i = 1,0%,
-       rzędna dna wlotu 186,03 m npm,
-       rzędna dna wylotu 186,00 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 38,28”        E: 18o 15’ 03,95”
 
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
Wersja XML