Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW

 

Opole 2012-12-28
OŚ.6341.115.2012.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla: pana Joachima Klosy zam. 46-060 Prószków ul. Korfantego 3 w drodze decyzji nr OŚ.6341.115.2012.ZW z dnia 28 grudnia 2012 roku, na szczególne korzystanie z wód: rzeki Prószkówki w km 31+246 dla potrzeb istniejącego stawu rybnego nr 1 o powierzchni lustra wody 3,65 ha zlokalizowanego na działce nr 849 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków oraz rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G dla potrzeb istniejącego stawu rybnego nr 2 o powierzchni lustra wody 0,67 ha zlokalizowanego na działkach nr 826, 827, 828 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc      od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
Wersja XML