Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.119.2012.BS

 

Opole, 2012-12-03

 

OŚ. 6341. 119. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

   informację o wszczęciu w dniu 7 listopada 2012 r., postępowania na wniosek Pana Wojciecha Sagańskiego prezesa zarządu Parku Technologiczno – Innowacyjnego Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o., zakładowych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w ilości:  Q śrd = 1,0 m3/d, Q maxh = 0,4 m3/h, Q r = 300,0 m3/rok,  o składzie:

- azot amonowy – 200 mg NNH4/l

- azot azotynowy – 10 mg NNO2/l

- fosfor ogólny – 25 mg P/l

- ołów – 1 mg Pb/l

- nikiel – 1 mg Ni/l

- fenole lotne – 15 mg/l

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML