Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS

 

Opole, 2012-11-30

 

OŚ. 6341. 125. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),        

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 16 listopada 2012 r., postępowania na wniosek Pani Joanny Krzystek, 45-057 Opole, ul Ozimska 8, działającej na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Opola, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

1. na wykonanie urządzenia wodnego- wylotu ścieków  ø 800 w km 144+270 rzeki Odry;

2. na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ul. Oświęcimskiej oraz części terenu dzielnicy Groszowice w Opolu, projektowanym wylotem do rzeki Odry w km 144+270,  w obliczeniowej  ilości Qobl. = 480 l/s.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 91 am  obręb Opole – Groszowice, własność Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu.

 

 

 

        

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML