Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2012.BS

 

Opole,  2012-10-05

OŚ. 6341. 97. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

 

 

   informację o wszczęciu w dniu 20 września 2012 r., postępowania na wniosek zakładu Łukasz Błaziak LUK ul. Krakowska 24, 49-200 Grodków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ścieków przemysłowych,  zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej zlokalizowanej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 54, w ilości:  Q śrd = 5,3 m3/d, Q maxh = 0,3 m3/h, Q r = 1934,5 m3/rok,  o składzie: węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

  

         

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML