Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS

 

Opole,  2012-09-28

OŚ. 6341. 98. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

      informację o wszczęciu w dniu 21 września 2012 r., postępowania na wniosek p. Gerarda Cebuli Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o., 46-060 Prószków , ul. Daszyńskiego 13A  (pismo znak ZGKiM/ZT/1662/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z rowu RA w kilometrze  2+635, dla potrzeb technologicznych oczyszczalni ścieków w Prószkowie (na potrzeby prasy taśmowej oraz mechanicznej oczyszczalni ścieków), w ilości:

1.        w okresie lipiec – sierpień każdego roku:

           Qmaxh = 7,2 m3/h,

           Qśrd =  172,8  m3/d,

           QmaxVII-VIII = 10713,6  m3/2 m-ce

2.       w pozostałym okresie każdego roku:

           Qmaxh = 10,5 m3/h,

           Qśrd =  192,0  m3/d,

           QmaxVII-VIII = 58176,0  m3/10 m-cy

Łączny maksymalny roczny pobór wód: Qmax r = 68889,6 m3/rok.

Pobór wody z rowu przewidziano bezpośredni z nurtu rowu (nie przewidziano stałych urządzeń do poboru wody).

Lokalizacja miejsca poboru wody, rów RA, na granicy działek:

- 631/1 am 6 obręb Prószków - własność: Gmina Prószków

- 631/2 am 6 obręb Prószków - własność: Ewa Firlus, Krystian Firlus Opole; Marianna Szymańska, Ryszard Szymański, Zawada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML