Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW

 

Opole 2012-09-28
OŚ.6341.101.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 21.09.2012 r.) pana Mieczysława Sokołowskiego z Biura Projektów Budownictwa Sanitarnego PROJWIK Sp. z o.o. z siedzibą: 45-819 Opole ul. Domańskiego 43, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Dożyny w km 20+030 (tj. pod przepustem w ciągu drogi powiatowej nr 1759O - ul. Dąbrowska relacji Dąbrowa – Chróścina) rurociągiem sieci wodociągowej wykonanym z rur przewiertowych, dwuwarstwowych PE100 RC, SDR 17, Dz = 110 mm x 6,6 mm, długości L = 20,5 m, na głębokości min. 1,38 m licząc od dna przepustu do osi wodociągu (tj. rzędna osi wodociągu 159,82 m npm) w miejscowości Chróścina ul. Dąbrowska gm. Dąbrowa.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50o 40’ 20”            E: 17o 46’ 33”
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML