Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS

 

Opole,  2012-09-21

OŚ. 6341. 94. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

 

 

            informację o wszczęciu w dniu 13 września 2012 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.  na zarurowanie odcinka rzeki Żydówki, rurociągiem o średnicy ø 1,0 m, w dwóch odcinkach:

-  o długości 130 m w kilometrażu rzeki: 12+735 ÷ 12+865

- o drogości 80 m w kilometrażu rzeki: 12+960 ÷ 13+040.

Na obu odcinkach rzeki przewidzianych do zarurowania zlokalizowane są przepusty ø 1,0 m (istniejące)  w  ilości 9 szt. o łącznej długości 84,0 m.

 Rzeka Żydówka na odcinku objętym wnioskiem zlokalizowana jest na działce nr 307 am 3 obręb Dobrzeń Wielki, będącej we władaniu Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

 W zasięgu oddziaływania zamierzonego wykonania zarurowania rzeki Żydówki zlokalizowane są działki z am 3 obręb Dobrzeń Wielki:301, 528/309, 573/309, 574/309, 665/298, 667/298, 784/304, 980/298, 981/298, 1301/308, 1302/308, 1303/310, 1627/305, 1630/309, 2827/305, 3049/303.   

 

         

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML