Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW

 

Opole, dnia 28.08.2012 roku
OŚ.6341.87.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 10.08.2012 r.) pana Artura Śliwińskiego z firmy „atmoSAN” Projektowanie w Budownictwie z siedzibą:   45-286 Opole ul. Skautów Opolskich 7/106, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Żydówki w km 10+382 rurociągiem sieci wodociągowej PE 110 mm w rurze osłonowej stalowej f 219,1 mm x 6,3 mm o długości L = 8 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 142,90 m npm) w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich gm. Dobrzeń Wielki.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
            N: 50,7677o                E: 17,8299o
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
Wersja XML