Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW

 

Opole, dnia 27.07.2012 roku
OŚ.6341.68.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 18.06.2012 r. – data wpływu 21.06.2012 r.) pana Józefa Wesołowskiego z firmy PROJWES S.C. z siedzibą: 46-073 Mechnice Al. Róż 18, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Wiesława Wójcika z PWU BEST-OPEBEL SC J. Kiryczuk i W. Wójcik z siedzibą: 46-020 Czarnowąsy, Borki ul. Leśna 8, posiadającego pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Opola upoważniające go m.in. do udzielania dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Opole w sprawie będącej przedmiotem wniosku, przesłanego do tut. organu postanowieniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr NW-7107-134/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. wyznaczającym Starostę Opolskiego do prowadzenia sprawy dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie kładki pieszo-rowerowej (bez możliwości ruchu samochodowego) na Kanale Wińskim w km 0+290 zlokalizowanej na działkach nr 30/13 i nr 42 a.m. 77 obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu będących własnością RZGW we Wrocławiu Inspektoratu w Opolu o poniższych parametrach:
 
-        długość gabarytowa kładki w rzucie 49,2 m,
-        2 przęsła o rozpiętości teoretycznej przęsła między osiami podpór 24,60 m,
-        podpora środkowa: pal żelbetowy f 0,80 m
-        szerokość użytkowa kładki 3,00 m,
-        szerokość całkowita bez obudowy 3,58 m,
-        główny materiał konstrukcyjny: drewno klejone
-        rzędne spodu konstrukcji kładki:
-              przyczółek zachodni 155,10 m npm,
-              podpora środkowa 155,605 m npm,
-              przyczółek wschodni 155,10 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji kładki:
 
a.       przyczółek zachodni:
                        N: 50o 39’ 22,4”                     E: 17o 55’ 09,00”
 
b.      przyczółek wschodni:
                        N: 50o 39’ 22,5”                     E: 17o 55’ 11,60”
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML