Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW

 

Opole, dnia 12.07.2012 roku
OŚ.6341.63.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Joachima Nocon zam. 46-060 Prószków, Jaśkowice ul. Podleśna 13 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie obudowy studni, zlokalizowanej na działce nr 376/7 a.m. 1 obręb Jaśkowice gm. Prószków, stanowiącej własność wnioskodawcy, wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i wysokości 2,0 m, z włazem zabudowanym w obudowie studni o średnicy 600 mm.
 
  1. Szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z w/w studni, za pomocą pompy głębinowej zainstalowanej w tej studni oraz za pośrednictwem szczelnego zbiornika wyrównawczego (zlokalizowanej na działce nr 376/7 a.m. 1 obręb Jaśkowice) i deszczowni szpulowej do nawodnień warzywniczych (głównie ziemniaków) na działkach nr 1, 3, 17, 19 a.m. 1 obręb Ligota Prószkowska, nr 4, 238/196, 376/7, 477/194 a.m. 1 obręb Jaśkowice oraz 120/9, 121/9 a.m. 4 obręb Jaśkowice gm. Prószków o łącznej powierzchni 7,7606 ha w terminie od 10.03. do 30.09. każdego roku w ilości:
 
Qśrd = 52,8 m3/d,
Qmaxh = 2,2 m3/h,
Qmaxr = 6000 m3/rok
 
Współrzędne geograficzne studni:
            N: 50o 34’ 11,3”                     E: 17o 48’ 36,3”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML