Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW

 

Opole, dnia 04 lipca 2012 roku
OŚ.6341.44.2012.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla panów: Piotra Korpackiego zam. 46-064 Prószków ul. Krsickiego 5 i Leszka Pastwy zam. 49-120 Dąbrowa ul. Sokolnicka 5a/3 w drodze  decyzji nr OŚ.6341.44.2012.ZW z dnia 04 lipca 2012 roku, na szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki w km 26+818 dla potrzeb istniejącego stawu „Adymacz” o charakterze rekreacyjno – hodowlano – retencyjnym, zlokalizowanego w Przysieczy gm. Prószków.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Wydziale Gospodarki i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
w godzinach urzędowania.
Wersja XML